Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Były dwie krainy, leżące obok siebie niby dwie łąki niezmierne, podzielone tylko jasnym strumieniem. Brzegi tego strumienia rozchylały się w jednym miejscu łagodnie na obie strony, tworząc bród miałki1 w kształcie jeziorka o wodach cichych i przezroczystych. Pod błękitną tonią widać było dno złote, z którego wyrastały łodygi lotosu2, rozkwitającego nad wodną szybą kwieciem różowym i białym; tęczowe łątki3 i motyle wiły się wokół kwiatów, a wśród palm nadbrzeżnych i wyżej, w promiennym powietrzu, dzwoniły, jak srebrne dzwonki, ptaki.

I to było przejście z jednej krainy do drugiej.

Pierwsza zwała się Łąką Życia, druga Łąką Śmierci.

Stworzył obie najwyższy i wszechmocny Brahma4, który w krainie Życia rozkazał włodarzyć5 dobremu Wisznu6, a w krainie Śmierci mądremu Sziwie7.

I rzekł:

– Czyńcie, jako rozumiecie najlepiej.

Więc w krainie należącej do Wisznu zawrzało Życie. Poczęło wschodzić i zachodzić słońce, nastały dnie i noce, przestworza morskie jęły8 wzdymać się i opadać; na niebie pokazały się ciężarne dżdżem obłoki, ziemia porosła puszczą, zaroiło się od ludzi, zwierząt i ptaków. By zaś wszystkie twory żyjące mogły rozradzać się i mnożyć, stworzył dobry bóg Miłość, której nakazał, aby zarazem była szczęściem.

A wtedy Brahma zawołał go przed swoje oblicze i rzekł:

– Nic doskonalszego nie zdołasz wymyślić na ziemi, że zaś uczyniłem niebo już pierwej9, przeto odpocznij i niech te istoty, które nazwałeś ludźmi, snują dalej bez żadnej pomocy nić życia.

Wisznu usłuchał rozkazu Brahmy i ludzie poczęli odtąd sami myśleć o sobie. Z ich dobrych pomysłów zrodziła się radość, a ze złych smutki, więc ze zdziwieniem spostrzegli, że życie nie jest nieustannym weselem, ale że ową nić, o której mówił Brahma, przędą jakby dwie prządki, z których jedna ma uśmiech na twarzy, a druga łzy w oczach.

1miałki – tu: płytki. [przypis edytorski]
2lotos – tropikalna roślina nawodna o pływających liściach i pięknych kwiatach. [przypis edytorski]
3łątka – niewielki owad nadwodny. [przypis edytorski]
4Brahma – najwyższy bóg mitologii hinduskiej, stwórca świata. [przypis edytorski]
5włodarzyć – rządzić, gospodarować. [przypis edytorski]
6Wisznu – hinduski bóg życia. [przypis edytorski]
7Sziwa – hinduski bóg śmierci. [przypis edytorski]
8jąć (daw.) – zacząć. [przypis edytorski]
9pierwej (daw.) – wcześniej. [przypis edytorski]