Helena Marek

Helena Marek

Bestsellery

W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO Reminiscencje i zamierzenia t.3
Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego
Zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku
Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy
ANTYTERRORYSTYCZNA OCHRONA PAŃSTWA t.2
Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń – zdrowe życie, dorastanie i starzenie się t.1.
Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia t.2
Kultura relacji z perspektywy środowisk
Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA W WARUNKACH KULTURY GLOBALNEJ. OD ROZWAŻAŃ DEFINICYJNYCH DO PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ t.3
Kultura dialogu. Dialog w kulturze
Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów t.2
CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO – PAŃSTWO W SYTUACJACH KRYZYSU t.2.
Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji t.1
Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja t.3
SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY HANDLU LUDŹMI
Napisz recenzję
Napisz recenzję
Zamieść interesującą recenzję
składającą się przynajmniej ze 120 znaków