Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa

PDF
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa
E-book
341 
Szczegóły
Opis książki

Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym kontynuującym bogate, sięgające okresu międzywojennego, tradycje polskiej myśli prawniczej. Tomy IV i V poświęcone są części szczegółowej zobowiązań i zawierają omówienie problematyki umów oraz innych instytucji prawa obligacyjnego unormowanych w art. 535-921(16).


 W drugim wydaniu komentarza przedstawiono między innymi na nowo problematykę umowy sprzedaży (także sprzedaży konsumenckiej), z szerokim uwzględnieniem gwarancji i rękojmi za wady, oraz wpływ nowych przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta na umowę ubezpieczenia czy umowę o dzieło. W książce zwrócono uwagę na zmiany w umowach kontraktacji i dożywocia związane z ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.


 Prezentowany komentarz został wzbogacony o najnowsze, bardzo obszerne orzecznictwo sądowe i literaturę przedmiotu.


 Adresaci:

 Książka jest przeznaczona dla wszystkich prawników: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, prokuratorów, referendarzy sądowych, komorników, doradców podatkowych, naukowców, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz innych organów państwowych i samorządowych, a także dla aplikantów.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 24 września 2019
  • ISBN: 978-83-8107-573-2
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Jacek Gudowski "Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.
Książka należy do serii
«Duże Komentarze»
Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz. 1). Komentarz do art. 212-277d (cz. 2)
Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz
-5%

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę