Postępowanie sądowoadministracyjne

PDF
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Publikacja uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe rozwiązania dotyczące przesłanki wyczerpania środków zaskarżenia, terminów wnoszenia skarg, nowego środka zaskarżenia - sprzeciwu od decyzji kasacyjnych, postępowania mediacyjnego.


Podręcznik jest połączeniem analizy teoretycznej oraz dydaktycznego i praktycznego omówienia zasadniczych pojęć, konstrukcji i instytucji procesowych postępowania sądowoadministracyjnego.
Omówiono w nim takie zagadnienia, jak:


ustrój, organizacja i zadania sądów administracyjnych,

przesłanki dopuszczalności drogi postępowania sądowoadministracyjnego,

przesłanki dopuszczalności zaskarżenia,

zasady postępowania sądowoadministracyjnego,

podmioty postępowania sądowoadministracyjnego,

czynności procesowe,

postępowanie przed sądem pierwszej instancji,

mechanizm rozpoznania skargi i orzekania przez sąd administracyjny,

orzeczenia sądowe i ich zaskarżanie oraz unieważnianie,

koszty postępowania.Adresaci:Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Ze względu na wyczerpujący i pogłębiony charakter analizy książka może stanowić nieocenioną pomoc dla sędziów sądów administracyjnych, pracowników organów administracji publicznej, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 15 października 2021
  • ISBN: 978-83-8124-021-5
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Marta Romańska "Postępowanie sądowoadministracyjne" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.
Książka należy do serii
«Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe»
Zobowiązania. Część ogólna
Prawo cywilne i handlowe w zarysie
Konstytucja i prawo konstytucyjne. Zarys wykładu
-5%

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę