Trzej bracia

Tekst
Oznacz jako przeczytane
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Był raz człowiek, który miał trzech synów, a za całe mienie1 jeden dom, w którym mieszkał.

Każdy z synów chętnie by objął ten dom po jego śmierci, ale ojciec zarówno2 kochał jednego, jak i drugiego.

Sam nie wiedział, jak miał zrobić, ażeby żadnego nie skrzywdzić. Sprzedawać domu nie chciał, gdyż dom ten był jeszcze własnością jego przodków. Prawda, że mógłby był w ten sposób jednakowo synów obdzielić, ale przyszła mu inna myśl do głowy i rzecze3:

– Idźcie w świat i zmierzcie się; niech każdy z was nauczy się jakiego rzemiosła, a gdy wrócicie, to ten, który wykaże najlepszy rezultat swej pracy, dom po mnie obejmie.

Synowie zgodzili się na to; starszy obrał sobie zawód kowala, średni golibrody4, a najmłodszy fechmistrza, czyli szermierza.

1mienie – majątek, dobytek. [przypis edytorski]
2zarówno – tu: tak samo. [przypis edytorski]
3rzecze – mówi. [przypis edytorski]
4golibroda (przestarz.) – fryzjer. [przypis edytorski]