Występowanie Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) na aronii czarnoowocowej w Polsce i jego biochemiczne powiązania z roślinami żywicielskimiPDF

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Celem pracy było określenie zasiedlenia Aronia melanocarpa przez gąsienice Acrobasis advenella na plantacjach w Polsce oraz porównanie zasiedlenia przez tego fitofaga kwiatostanów trzech gatunków roślin żywicielskich. Podjęto także próbę określenia wpływu żywicieli na wybrane parametry populacyjne A. advenella na tle składu chemicznego roślin żywicielskich. Ponadto celem było wyodrębnienie metabolitów biorących udział w interakcjach roślina – owad, a także określenie wpływu żerowania gąsienic A. advenella w kwiatostanach aronii czarnoowocowej na skład chemiczny owoców. W badaniach uwzględniono trzy gatunki roślin: A. melanocarpa, Crataegus monogyna i Sorbus aucuparia. Analizom chemicznym poddano niedojrzałe owoce będące miejscem składania jaj przez samice oraz kwiatostany, w których żerują gąsienice. Kwiatostany analizowano w dwóch terminach uwzględniających początkowy i końcowy okres występowania fitofaga. Zbadano także skład chemiczny owoców aronii w fazie dojrzałości zbiorczej.

Wyniki badań wykazały, że A. advenella zasiedla krzewy aronii na wybranych plantacjach na terenie całej Polski i występuje w niewielkim nasileniu.

Uzyskane wyniki stanowią źródło informacji o biochemicznych reakcjach A. melanocarpa, C. monogyna i S. aucuparaia na żerowanie gąsienic A. advenella i mogą być podstawą do praktycznego wykorzystania występujących w badanych gatunkach roślin allelozwiązków w celu ograniczania liczebności populacji A. advenella.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 24 lipca 2019
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Edyta Górska-Drabik "Występowanie Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) na aronii czarnoowocowej w Polsce i jego biochemiczne powiązania z roślinami żywicielskimi" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.
Książka należy do serii
«Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie»
Przydatność technologiczna i kulinarna mięsa mieszańców pochodzących z krzyżowania dzika (Sus scrofa scrofa) z wybranymi rasami hodowlanymi świń
Zmienność ontogenetyczna mięty (Mentha species) czynnikiem warunkującym zawartość składników bioaktywnych w surowcu
Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej
-5%

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę