3 książki za 34.99 oszczędź od 50%

Czas na giełdę!

Tekst
0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czas na giełdę!
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Dokument chroniony elektronicznym znakiem wodnym

This ebook was bought on LitRes

Daniel Sokołowski

CZAS NA GIEŁDĘ


© Copyright by Złote Myśli & Daniel Sokołowski, rok 2010


Autor: Daniel Sokołowski

Tytuł: Czas na giełdę


Wydanie I

Data: 1.09.2010

ISBN: 978-83-7701-809-5


Projekt okładki: Janusz Skierkowski

Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna

Skład: InkPad.pl


Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.

44-100 Gliwice

ul. Daszyńskiego 5

www.ZloteMysli.pl

e-mail: kontakt@zlotemysli.pl


Konwersja do EPUB/MOBI - InkPad.pl

Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved.

Spis treści

WSTĘP

O czym jest ta książka?

Społeczeństwo

1. CZYM JEST GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH?

1.1. Giełda

1.2. Trudne początki

1.3. Funkcjonowanie i zasady

1.4. Instrumenty finansowe rynku giełdowego

2. START, CZYLI TRUDNE POCZĄTKI

2.1. Zdobywanie wiedzy

2.2. Wybór domu maklerskiego

2.3. Przegląd zleceń maklerskich

2.4. Zyski i podatki

2.5. Miejsce pracy

2.6. Giełda i emocje

2.7. Kartka i długopis

3. ANALIZA TECHNICZNA

3.1. Czym jest analiza techniczna?

3.2. Rodzaje wykresów

3.3. Trendy na rynku

3.4. Wsparcia i opory

3.5. Wybrane formacje cenowe

3.6. Średnie kroczące

3.7. Wskaźniki AT

3.8. Sygnały rynku

3.9. Rodzaje świec japońskich

3.10. Korekty

4. ANALIZA FUNDAMENTALNA

4.1. Wskaźniki analizy fundamentalnej

4.2. Makroekonomia i rynek

4.3. Rynek pierwotny — IPO

4.4. Raporty finansowe spółek

5. ZŁOTE ZASADY INWESTOWANIA

Chroń swój kapitał!

Stwórz plan i strategię działania!

Jeżeli możesz, używaj zleceń stop loss

Płyń z prądem!

Tnij straty, a zyski niech rosną!

Bądź cierpliwy i zdyscyplinowany!

Dywersyfikuj portfel

6. PLUSY I MINUSY DAYTRADINGU

PODSUMOWANIE

SŁOWNICZEK

ANEKS

1. Przydatne strony internetowe

2. Cytaty Mistrzów

3. Przykłady formacji świecowych

5. Zestawienie ofert domów maklerskich

Wstęp
O czym jest ta książka?

Sztuka ekonomii polega na tym, by spoglądać nie tylko na bezpośrednie, ale i na odległe skutki danego działania czy programu; by śledzić nie tylko konsekwencje, jakie dany program ma dla jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim.

Henry Hazlitt

Rynki kapitałowe to coś, co porusza nasze wyobraźnie i sprawia, że krew zaczyna szybciej krążyć w żyłach. To nie tylko skarbnica wiedzy finansowej, ale przede wszystkim miejsce, w którym zrozumiemy, jakimi prawami rządzi się świat i jak funkcjonuje rzeczywistość. Poznając te tajniki, pojmiemy reguły, których należy przestrzegać, aby uzyskać pełną niezależność finansową.

Jednak jeżeli ktoś szuka miejsca, w którym zarobi szybko i dużo tzw. łatwych pieniędzy, bez wkładania w to czasu i wysiłku, to muszę ostrzec, że giełda i ta książka nie są dla niego. Nawet jeżeli przy odrobinie szczęścia początkującego komuś się to uda, to bez ciężkiej pracy w ostatecznym rozrachunku poniesie klęskę. Za każdą zarobioną złotówką i za każdym kliknięciem myszki kryją się godziny poświęcone na analizę wykresów, informacji płynących z gospodarki i polityki, dotyczących spółek finansowych, a wszystko to jest poparte olbrzymią wiedzą, dyscypliną i doświadczeniem.

Pewnie wielu to zniechęci, jednak ja uważam, że lepiej przygotować się na ciężką pracę, niż żyć marzeniami i liczyć na szczęście — statystyki są okrutne i nieubłagane, na giełdzie zarabia tylko kilka procent inwestorów, a reszta liże rany po nieudanych inwestycjach. Po ostatnim kryzysie dane i statystyki będą zapewne jeszcze gorsze.

Osobiście nie spotkałem miejsca podobnego do rynku kapitałowego. Zdobyte na nim wiedza i doświadczenie — nierzadko siłą wydarte z paszczy machiny finansowej — znajdują zastosowanie w życiu codziennym. Na każdym kroku jesteśmy świadkami jego obecności, czy to kupując mleko w supermarkecie, płacąc rachunki za prąd, gaz, internet, czy też zaciągając kredyt na mieszkanie. Rynki finansowe wpływają na nasze życie w większym stopniu, niż nam się wydaje. Cała gospodarka składa się z małych trybików i mechanizmów, które tworzą finansową machinę świata, a my uczestniczymy w niej i funkcjonujemy przez cały czas.

Społeczeństwo

Biedni i klasa średnia pracują dla pieniędzy. Natomiast pieniądze bogatych pracują dla nich.

Robert T. Kiyosaki

Większość ludzi, których spotkałem na swojej drodze, nie miała i nadal nie ma pojęcia o tym, czym tak naprawdę jest giełda. Dziwili się, że można godzinami spędzać czas przed komputerem, przeglądając „dziwne” wykresy i strzałki. Słyszałem często z ich ust: „Lepiej weź się za normalną pracę” — zawsze w takich chwilach się uśmiechałem, bo wiedziałem, że to, co mówią, wynika z ich niewiedzy i braku odwagi do podejmowania wyzwań i realizowania własnych planów. Często też nie potrafili mnie zrozumieć, gdy widzieli, jak emocjonalnie reagowałem na wystąpienia szefa FED-u1 (dla nich był to tylko starszy, sympatyczny pan), gdy NBP publikowało dane o stopie procentowej lub kiedy spadały ceny ropy. Nie potrafili, albo nie chcieli zrozumieć, że te wszystkie informacje w sposób pośredni lub bezpośredni wpływają na ich portfele i finanse, a tym samym na spełnienie ich marzeń. Twierdzili, że giełda i rynki finansowe ich nie dotyczą i nie muszą znać się na ich funkcjonowaniu i regułach, jakie na nich panują. Jednak aby osiągnąć sukces i niezależność finansową nie tylko na giełdzie, musimy wiedzieć, na jakich zasadach ona działa i jaki wpływ wywiera na nasze codzienne życie.

 

Wiedza przeciętnego zjadacza chleba na temat rynku kapitałowego jest znikoma i często ogólnikowa. Nastały czasy, w których ludzie wolą powierzać swoje ciężko zarobione pieniądze obcym, za których pośrednictwem inwestują w fundusze inwestycyjne, programy emerytalne czy inne formy bazujące na pozyskiwaniu depozytów pieniężnych. Jednak w ostateczności te środki i tak trafiają na rynek kapitałowy, gdzie są inwestowane i pomnażane przez instytucje finansowe — natomiast przy odrobinie szczęścia my dostajemy tylko znikomy procent zysku. Obawa przed wzięciem sprawy w swoje ręce i zarządzaniem własnymi finansami jest tak ogromna, że wolimy zawierzyć reklamom instytucji finansowych i łatwemu zarobkowi, co często bywa początkiem naszej klęski, jeżeli wybierzemy nieodpowiedni moment do inwestowania w cyklu gospodarczym.

1. Czym jest Giełda Papierów Wartościowych?
1.1. Giełda

Giełda jest to zorganizowany i uregulowany system, w którym handluje się odpowiednimi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, kontrakty, opcje czy obligacje, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu. Dzięki rynkowi giełdowemu możliwe jest bieżące rozliczanie transakcji pomiędzy kupującymi i sprzedającymi instrumenty finansowe w ciągu dnia sesyjnego, co w ostateczności pozwala usprawnić funkcjonowanie i działanie Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Należy pamiętać, że jest to miejsce tzw. wtórnego obrotu papierami wartościowymi, czyli takiego, w którym handlujemy akcjami, które zostały już wyemitowane na tzw. rynku pierwotnym, podczas emisji i zapisu na nie, bezpośrednio u emitenta.

Główne cele giełdy to m.in. zapewnienie równego dostępu do informacji umożliwiających wszystkim uczestnikom rynku bieżącą ocenę notowanych instrumentów finansowych, skoncentrowanie w jednym miejscu popytu i podaży oraz jej bezpieczne i płynne funkcjonowanie.

Obecnie na rynku do obrotu dopuszczonych jest 375 spółek, z czego 336 na podstawowym i 39 na równoległym — ten ostatni stanowi część rynku giełdowego, na którym handluje się akcjami o mniejszej płynności, często z mniejszym kapitałem w stosunku do spółek z rynku podstawowego — nierzadko również o mniejszym zainteresowaniu.

Członkami giełdy mogą zostać instytucje finansowe, takie jak banki czy domy maklerskie, które dzięki spełnieniu odpowiednich norm i kryteriów organizacyjno-technicznych pośredniczą w handlu pomiędzy inwestorami indywidualnymi (krajowymi i zagranicznymi) a giełdą papierów wartościowych. Każdy członek giełdy posiada swoich reprezentantów, którymi są maklerzy giełdowi i nadzorujący. Dzięki nim możliwe jest m.in. przekazywanie zleceń na giełdę oraz nadzorowanie wszelkich transakcji na tym rynku. Możemy więc dzięki nim zawierać transakcje przez internet, bez wychodzenia z domu.

Jeżeli miałbym opisać i zdefiniować giełdę na swój sposób, to określiłbym ją jako folwark zwierzęcy; arenę zmagań, gdzie możemy spotkać rywalizujące ze sobą byki, niedźwiedzie, „chciwe świnie”, rekiny, szczupaki, płotki i inne dziwaczne zwierzęta. Jednocześnie jest to kraina mlekiem i miodem płynąca — jednak nie dla wszystkich — gdzie euforia i panika nieustannie przenikają się, jakby były jednym tworem i jedną nawzajem uzupełniającą się masą. Jedyna zasada, jaka tam panuje, to przetrwać i nie dać się pożreć. To jedyne miejsce, gdzie nie zawsze większy zjada mniejszego. Tylko tam zasmakujemy pokory, dyscypliny, cierpliwości, poznamy słabe i mocne strony naszej psychiki oraz zrozumiemy prawa i reguły, jakie rządzą tym światem.

1.2. Trudne początki

Niewielu z nas wie, że rynek giełdowy to „termometr” naszej gospodarki. Dzięki niemu wiemy, czy na naszym krajowym i światowym podwórku dzieje się dobrze czy źle. Dzięki dyskontowaniu przyszłości2 przez giełdę możemy przewidywać pewne procesy i zmiany zachodzące w naszej gospodarce.

Makroekonomia i giełda to dwa ogniwa, których korelacja jest tak silna, że dyskontowanie nadchodzącej przyszłości „gospodarczej” przez rynek giełdowy może wybiegać w przód nawet do kilku miesięcy. Jako wynalazek i pochodna kapitalizmu giełda zapewnia nam wolny i swobodny rynek finansowy, a co za tym idzie, wolny i swobodny przepływ pieniędzy, oczywiście zgodny z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi.

Pierwsza polska giełda, zwana też kupiecką, powstała w Warszawie już w 1817 roku, czyli blisko 200 lat temu. Na początku handlowano na niej wekslami i obligacjami, a z czasem również akcjami i listami zastawnymi. W okresie między pierwszą a drugą wojną światową istniało w Polsce aż 7 giełd, które działały na mocy rozporządzenia prezydenta o organizacji giełd z 1924 roku. Miasta, które otrzymały ten przywilej, to: Warszawa, Lwów, Łódź, Katowice, Kraków, Poznań i Wilno.

Po wojnie ciężko było budować rynek kapitałowy. Z pomocą przyszły kraje rozwinięte, na przykładzie których zaczęto pracować nad stworzeniem polskiego rynku kapitałowego. W 1990 roku pomiędzy Polską a Francją została podpisana umowa o współpracy, której celem było otwarcie na nowo — po stanie wojennym, na podstawie norm i systemów giełd z Europy — Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej pierwszym prezesem i współzałożycielem został Wiesław Rozłucki, który piastował to stanowisko aż do 2006 roku. Następcą został Ludwik Sobolewski, który pełni tę funkcję do dzisiaj.

Spółki, które zadebiutowały na pierwszej oficjalnej sesji giełdowej w 1991 roku, to Exbud, Krosno, Kable, Tonsil i Próchnik. Niektóre z nich wciąż notowane są na parkiecie.

Według danych GPW w 1997 roku liczba rachunków inwestycyjnych osiągnęła 1 milion — oczywiście można przypuszczać, że wiele z nich stanowiły rachunki nieaktywne i nieużywane. Jednak i tak pokazuje to, w jak szybkim tempie Polska przeszła transformacje gospodarcze — od pomysłu do kształtowania się rynku kapitałowego.

Nadzór nad rynkiem kapitałowym, a także nad sektorem bankowym oraz rynkiem ubezpieczeniowym i emerytalnym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego — dawniej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Obecnie Giełda Papierów Wartościowych jest oparta na następujących ustawach z 29 lipca 2005 roku:

 ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych;

 ustawę o obrocie instrumentami finansowymi (z późniejszymi zmianami);

 ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (z późniejszymi zmianami).

1.3. Funkcjonowanie i zasady

Na giełdzie możemy handlować różnymi instrumentami finansowymi. Najpopularniejsze z nich to akcje i kontrakty (futures), czyli tzw. instrumenty pochodne. Możemy się spotkać również z prawami do akcji (PDA) i prawami poboru (PP), których omówienie znajdzie się w dalszej części książki.

Handel odbywa się od poniedziałku do piątku — poza dniami wolnymi od sesji, ustalonymi przez GPW. Poniżej został zamieszczony szczegółowy harmonogram notowań akcji i kontraktów w systemie notowań ciągłych i jednolitych z podwójnym fixingiem3.

Tabela 1. Notowania w systemie notowań ciągłych z wyłączeniem instrumentów pochodnych (futures)


Tabela 2. Notowania w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych (futures)


Tabela 3. Notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu


Notowania ciągłe to takie, które są oparte na transakcjach kupna i sprzedaży instrumentów finansowych realizowanych na bieżąco, czyli ich cena nieustannie się zmienia, w zależności od realizowanych ofert składanych przez inwestorów. Zwykle charakteryzują się one dużą płynnością i kapitałem.

Notowania jednolite z tzw. dwoma fixingami to system notowań, w którym handluje się spółkami mniejszymi, o mniejszej płynności i mniejszym kapitale, a zlecenia realizowane są tylko dwa razy w ciągu dnia, tj. o godzinie 11.15, a następnie o 15.00. Pomiędzy nimi inwestorzy mogą składać zlecenia, na podstawie których ustalany jest kurs mający zapewnić jak największe obroty i jak najefektywniejsze zaspokojenie podaży i popytu.

Aby zostać aktywnym uczestnikiem na giełdzie, należy otworzyć rachunek maklerski w jednym z domów maklerskich — o szczegółach dowiesz się w dalszej części książki. Dzięki temu będziemy mogli otwierać transakcje i kupować akcje tych spółek, które nas interesują. Coraz częściej na akcje oferowane przez spółkę na rynku pierwotnym możemy się zapisywać również przez internet — co jest dużym udogodnieniem i oszczędnością czasu.

Indeksy na GPW

Dzięki publikacji indeksów możemy śledzić tendencje w poszczególnych sektorach. Odzwierciedlają one bowiem stan i nastroje, jakie panują w nich wśród inwestorów. Są też bardzo dobrym odbiciem koniunktury, jaka jest na parkiecie w interesującym nas okresie.

Najważniejsze indeksy giełdowe stanowią bazę odniesienia dla kontraktów terminowych, opcji i warrantów — przykładem może być WIG20 i kontrakty terminowe na ten indeks.

Poniżej zostały zestawione indeksy, które publikowane są na warszawskiej GPW:

 WIG — główny indeks wszystkich spółek notowanych na GPW;

 WIG20 — indeks największych 20 spółek notowanych na GPW;

 sWIG80 — indeks 80 małych spółek notowanych na GPW;

 mWIG40 — indeks 40 średnich spółek notowanych na GPW;

 WIG20-short — od 2009 roku indeks pochodny short (możliwość zarabiania na spadkach);

 WIG-banki — indeks spółek z sektora bankowego;

 WIG-budownictwo — indeks spółek z sektora budownictwa;

 WIG-chemia — indeks spółek z sektora chemii;

 WIG-spożywczy — indeks spółek z sektora spożywczego;

 WIG-telekomunikacja — indeks spółek z sektora telekomunikacyjnego;

 WIG-paliwa — indeks spółek z sektora paliw;

 WIG-media — indeks spółek z sektora mediów;

 WIG-informatyka — indeks spółek z sektora informatycznego;

 WIG-deweloperzy — indeks spółek z sektora deweloperów.

Korekta spółek WIG20, sWIG80 i mWIG40 odbywa się raz na kwartał i polega na „wymienianiu” spółek z poszczególnych indeksów na inne, które spełniają pewne kryteria. Bierze się pod uwagę m.in. obroty z ostatnich 12 miesięcy i kapitalizację na dzień rankingu.

Rozpoczynając inwestowanie, często będziemy się spotykać z określeniem Blue Chip, co oznaczać będzie duże i płynne spółki, które w większości wchodzą w skład indeksu WIG20. To na tych spółkach odbywa się główny handel i tam skoncentrowany jest największy kapitał. Na bazie niektórych spółek notowane są dla nich równolegle kontrakty terminowe (o czym w dalszej części książki). Przykładem może być tu KGHM, PKO BP, AGORA czy też TP S.A. Należy jednocześnie pamiętać o tym, że każda spółka posiada odpowiednią „wagę” — siłę, która wpływa na poziom indeksu WIG20. (Szczegółowe dane znajdują się na stronie internetowej: http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/spws/portfele/wig20_pl.htm).

 

Każda nazwa indeksu posiada swój drugi człon, który najczęściej określa sektor, w którym spółki działają. Przykładem może być WIG-banki, którego trzon stanowią spółki bankowe. Indeks ten pozwala określić nastroje panujące w sektorze bankowym.

1.4. Instrumenty finansowe rynku giełdowego
Akcje

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, akcje to papiery wartościowe, które są wynikiem uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Akcje są zbywalne i łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Każdy akcjonariusz spółki akcyjnej posiada swoje prawa i obowiązki.

Prawa akcjonariuszy:

 prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;

 prawo głosu na walnym zgromadzeniu;

 prawo do udziału w zyskach — dywidendzie;

 prawo do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

 prawo poboru akcji nowej emisji.

Zgodnie z art. 328 KSH dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:

 firmę, siedzibę i adres spółki;

 oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;

 datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji;

 wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;

 wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych;

 ograniczenia co do rozporządzania akcją;

 postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki;

 podpis zarządu i pieczęć spółki.

KSH rozróżnia następujące akcje:

 Uprzywilejowane — stanowią je akcje imienne o szczególnych uprawnieniach określonych w statucie spółki. Uprzywilejowanie może dotyczyć liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) (wyjątek stanowią spółki publiczne), dywidendy lub udziału w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji. Akcje uprzywilejowane mają pierwszeństwo przed akcjami zwykłymi.

 Na okaziciela — za akcjonariusza uznaje się ich posiadacza, a prawa z akcji przysługują każdemu, kto je ma. Akcje na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą przypadającej na nie części kapitału akcyjnego. Akcjonariusz może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Wymiany akcji imiennych na akcje na okaziciela nie można jednak dokonać w przypadku akcji nie w pełni opłaconych lub akcji pokrytych wkładem niepieniężnym, aż do momentu zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.

 Imienne — związane są z określoną osobą fizyczną lub prawną wpisaną w dokumencie akcji. Realizacja praw z akcji imiennych w stosunku do spółki akcyjnej może mieć miejsce tylko przy zgodności wpisu do księgi akcyjnej (prowadzonej przez zarząd spółki, bank lub w firmie inwestycyjnej), z oznaczeniem osoby uprawnionej i wpisanej w dokumencie akcji. W księdze akcyjnej wpisani są akcjonariusze posiadający akcje imienne — podaje się tam imię, nazwisko, adres (siedziba), wysokość wpłat na akcje i informacje o przeniesieniu własności na inną osobę z datą wpisu. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut spółki nie stanowią inaczej.

 Aportowe — obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne — środki rzeczowe. Do dnia zatwierdzenia przez najbliższe WZA sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, powinny pozostać akcjami imiennymi i nie mogą być zbywane ani też zastawiane. W okresie tym akcje aportowe są zatrzymane przez spółkę na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań co do wniesienia wkładów niepieniężnych. Przedmiotem aportu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy i usług.

 Gotówkowe — w przeciwieństwie do akcji aportowych, akcje gotówkowe pokrywane są w formie wkładu pieniężnego. Powinny być one pokryte co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej przed rejestracją spółki albo podwyższeniem kapitału. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane bezpośrednio lub za pośrednictwem domu maklerskiego, na wskazany rachunek spółki akcyjnej.

 Nieme — akcjonariuszowi przysługuje przywilej w stosunku do dywidendy, poboru akcji nowej emisji czy do udziału w ich podziale w przypadku likwidacji spółki.

 Zwykłe — nie oferują one specjalnych przywilejów, jednak ich posiadacz ma prawa do dywidendy, określonej liczby głosów na walnych zgromadzeniach (jeden głos na jedną akcję) i udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji. Można nimi handlować na giełdzie — mają zdematerializowaną formę.

To koniec darmowego fragmentu. Czy chcesz czytać dalej?