Inteligencja serca. Jak otworzyć serce i doświadczyć miłościTekst

Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Pierwsza w Polsce książka o inteligencji serca przeniesie Cię w świat najnowszych naukowych odkryć. Autorka – trenerka rozwoju osobistego, socjolog, terapeutka Reiki i dziennikarka – udowadnia, że pole elektromagnetyczne serca oraz jego rytm, wpływają na zdrowie fizyczne i samopoczucie psychiczne. Zgłębia sekrety relacji uczuciowych, wyjaśnia jakie są etapy każdego związku oraz przyczyny lęku przed miłością. Prezentuje szereg porad, które pomogą uzdrowić złamane serce po rozstaniu i otworzyć się na nową relacją. Zawarte w książce ćwiczenia nauczą Cię jak rozwijać tę inteligencję i doświadczać w życiu miłości. Kieruj się inteligencją serca!

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 22 marca 2019
  • ISBN: 978-83-7377-666-1
  • Wydawca: Studio Astropsychologii
  • Spis treści
Dagmara Gmitrzak "Inteligencja serca. Jak otworzyć serce i doświadczyć miłości" — ebook, pobierz w formatach mobi, epub, txt, pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.
Cytaty 1

SER­CE I MI­STY­KA W wie­lu re­li­giach i kul­tu­rach ser­ce uwa­ża się za sie­dzi­bę du­szy, mą­dro­ści i mi­ło­ści. Ba­bi­loń­czy­cy, Egip­cja­nie i Gre­cy wie­rzy­li, że jest or­ga­nem, któ­ry wpły­wa na na­sze emo­cje, de­cy­zje i za­cho­wa­nie. W chrze­ści­jań­stwie ser­ce czło­wie­ka jest sym­bo­lem Bo­skiej mi­ło­ści. Je­zus gło­sił: Mi­łuj bliź­nie­go swe­go jak sie­bie sa­me­go. Bud­dyj­skie prak­ty­ki opie­ra­ją się na roz­wi­ja­niu ja­ko­ści ser­ca, a więc współ­czu­cia, wy­ba­cze­nia i mi­ło­ści. W sta­ro­żyt­nych hin­du­skich

0Синица

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę