Cyprian Kamil Norwid

Cyprian Kamil Norwid

Cyprian Kamil Norwid – wybitny polski poeta, twórca liryki i poematów, nowelista i dramaturg. O autorze Cyprian Kamil Norwid urodził się 24 ... Szczegóły

O autorze

Cyprian Kamil Norwid – wybitny polski poeta, twórca liryki i poematów, nowelista i dramaturg.

O autorze

Cyprian Kamil Norwid urodził się 24 września 1821 roku w miejscowości Laskowo-Głuchy. Młodość spędził w Warszawie, studiując malarstwo. W 1842 roku wyjechał do Niemiec, a następnie do Włoch, gdzie kontynuował studia plastyczne. Cztery lata później, przebywając w Berlinie, został aresztowany z powodów politycznych. W więzieniu nie przebywał długo, ale to prawdopodobnie zapoczątkowało jego kłopoty ze zdrowiem. Szukał swojego miejsca w wielu zakątkach świata, odwiedził Brukselę, Rzym, a nawet Nowy Jork. Na stałe jednak osiadł w Paryżu. Ciągłe kłopoty finansowe i pogłębiająca się problemy ze słuchem spowodowały, że w 1877 roku zamieszkał w przytułku dla ubogich polskich weteranów i sierot, gdzie spędził resztę życia i zmarł 23 maja 1883 roku.

W środowisku artystycznym znany był głównie jako deklamator, rysownik i rytownik. Utrzymywał kontakty z wybitnymi przedstawicielami polskiej i międzynarodowej emigracji – Fryderykiem Chopinem, Adamem Mickiewiczem czy Juliuszem Słowackim. Był dziwakiem i samotnikiem, zdecydowanie niedocenionym za życia.

Twórczość

Norwid tworzył u schyłku romantyzmu, zdominowanego przez poetykę Mickiewicza, i na początku pozytywizmu, przynoszącego całkowicie odmienną problematykę i konwencje literackie. Obie formacje krytykował i jednocześnie z obu czerpał. Doceniał wielkość literatury romantycznej, jednak krytykował mesjanizm, gloryfikację cierpienia, patos niezwykłych bohaterów i wybitnych czynów. Jego światopogląd najbliższy był temu, co dziś nazwalibyśmy personalizmem chrześcijańskim. W centrum jego uwagi znajdował się indywidualny, zwykły człowiek umieszczony w problematyce uniwersalnej. Głosił pochwałę codzienności i konkretu, przez które jednak przeglądała rzeczywistość sakralna. Budował program rozwoju i unowocześniania społeczeństwa, lecz działania te miały być wypełnianiem planu bożego.

Sztukę natomiast nazywał pracą. Jego poezja nie należy do najlżejszych, jest pozbawiona opisowości i melodyjności typowej dla poezji romantycznej. Operuje skrótem, szczegółem, wielopiętrową metaforą. Do najważniejszych poematów Norwida należą „Promethidion”, „Quidam” i „Rzecz o wolności słowa”.

Norwid jest autorem wielu dramatów, tu na uwagę zasługują: „Słodycz” i „Pierścień Wielkiej Damy”.

Twórczość Norwida została na nowo odkryta dopiero w XX wieku. Młoda Polska odkryła w artyście to, co było bliskie jej własnemu światopoglądowi – los tragicznego poety niezrozumianego przez współczesnych.

Dzieła Cypriana Kamila Norwida można czytać online lub pobrać na stronie LitRes.

Podobni autorzy