Wyjście. Naukowe wyjaśnienie Biblii wiersz po wierszu

Tekst
0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Wyjście. Naukowe wyjaśnienie Biblii wiersz po wierszu
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Redaktor Андрей Тихомиров

ISBN 978-5-0059-2499-5

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Wyjście

Druga księga Mojżesza

Rozdział 1

1 Oto imiona synów Izraelskich, którzy weszli do Egiptu z Jakubem, weszli każdy z domem swoim: (Jakub jest patriarchą, przodkiem Izraelitów, najmłodszym synem Izaaka. Jakub otrzymał od kapłanów imię Izrael («bogobojca»), 12 jego synów zostało przodkami 12 izraelskich plemion, czyli rodów. Liczba 12, podobnie jak inne liczby, została uznana za świętą. W rzeczywistości liczba plemion żydowskich przewyższała 12, Biblia wielokrotnie wspomina na przykład Hebrajskie plemię Kaleba, które nie pojawia się w «błogosławieństwie» Jakuba).

2 Ruben, Symeon, Lewi i Judasz, (imiona synów Jakuba, rachunek idzie w linii męskiej, to znaczy, że nadszedł patriarchat).

3 Issachar, Zabulon i Beniamin, (imiona synów Jakuba).

4 Dan i Neffalim, Gad i Asir. (Imiona synów Jakuba).

5 a wszystkie dusze, które pochodziły z lędźwi Jakuba, były siedemdziesiąt, a Józef był już w Egipcie. (Lędźwie (Słowian.) – uda, podbrzusze, czyli od prącia-eufemizm).

6 i umarł Józef i wszyscy jego bracia i cała ich rodzina; (Józef jest pierwszym, długo oczekiwanym synem Jakuba I Racheli. Los rzucił go do Egiptu, gdzie zbliżył się do podczaszego faraona i wkrótce zrobił błyskotliwą karierę, następnie Józef osiadł w Egipcie ojca i braci).

7 A synowie Izraelscy rozmnażali się i rozmnażali, i wzrastali i nasilili się ogromnie, i napełniła się nimi ziemia ta. (W delcie Nilu ziemia została specjalnie przydzielona w Egipcie dla osadników, którzy poprosili o pozwolenie na osiedlenie się, osadnicy byli wykorzystywani do pracy przymusowej, osadnicy ci byli nazywani «Żydami» od hebrajskiego słowa «ivrim» – «obcy»).

8 i zbuntował się w Egipcie nowy król, który nie znał Józefa, (Nowy Faraon wstąpił na tron, nie wymieniono imion faraonów, ani autor ich nie zna, ani nie chce ich głosić. Być może było kilku faraonów połączonych, jakby, w jedno imię).

9 i rzekł do ludu swego: Oto lud synów Izraelskich jest liczniejszy i silniejszy od nas; (należy przypuszczać, że przybysze Izraelscy bardzo się rozmnożyli lub przybyli nowi osadnicy).

10 a przechytrzmy go, aby się nie rozmnażał; w przeciwnym razie, gdy stanie się wojna, on i on połączy się z naszymi wrogami, i uzbroi się przeciwko nam, i wyjdzie z ziemi [naszej]. (Niebezpieczeństwo zmowy obcych z wrogami Egiptu).

11 i postawili nad nim przełożonych prac, aby go wyczerpali ciężkimi pracami. I zbudował Faraonowi Pithom i Raamses, miasta dla zapasów. (Wykorzystanie kosmitów izraelskich w pracach budowlanych na ziemi Hesem, obszar południowo-wschodniej Delty Nilu).

12 ale im bardziej go wyczerpali, tym bardziej się rozmnożył i tym bardziej wzrastał, tak że bali się synów Izraelskich. (Rosła ludność żydowska, najprawdopodobniej nie z urodzenia, ale z przybijania nowych osadników. Możliwe, że przesiedlenie Żydów do Egiptu sięga czasów panowania tam Hyksosów (1750—1580 pne), którzy okazali gościnność Izraelitom, być może krewnym, i którzy stali się ich ostoją w Egipcie. A era niewolnictwa dla Izraelitów zaczyna się po wyzwoleniu Egiptu z jarzma Hyksosów, kiedy nowi faraonowie postrzegali ich jako wrogów).

13 i dlatego Egipcjanie z okrucieństwem zmuszali synów Izraelskich do pracy (aby w ten sposób zmniejszyć aktywność protestancką).

14 i sprawiali, że ich życie było gorzkie od ciężkiej pracy nad gliną i cegłami, i od wszelkiej pracy polnej, od wszelkiej pracy, do której byli zmuszani z okrucieństwem. (Praca dotyczyła gliny i cegieł, czyli budownictwa, ale także prac rolniczych).

15 król Egipski rozkazał położnym Żydówkom, z których jedna nazywała się szyfr, a druga fois, (istniał już zawód położnych).

16 I rzekł: gdy będziecie widywać u Żydówek, obserwujcie przy porodzie: jeśli będzie Syn, to zabijajcie go, a jeśli córka, to niech żyje. (W starożytności wiele narodów uważało narodziny syna za ważniejsze niż narodziny córki, ponieważ syn mógł być zarówno wojownikiem, jak i rolnikiem, a także wykonywać ciężką pracę).

17 ale położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak mówił im król Egipski, i pozostawiały dzieci przy życiu. (Położne działały wbrew rozkazom faraona).

18 król Egipski wezwał położne i rzekł do nich: dlaczego czynicie takie dzieło, że zostawiacie dzieci przy życiu? (Faraon wiedział, że jego rozkaz nie został wykonany).

19 położne rzekły do Faraona: Żydówki nie są takie same jak egipskie; są zdrowe, bo zanim przyjdzie do nich położna, już rodzą. (To znaczy, że żydowskie kobiety ukrywały fakt ciąży przez długi czas).

20 za to Bóg czynił dobro położnym, a lud mnożył się i bardzo się wzmacniał. (Ludność żydowska, czyli ludność obca rośnie).

21 a ponieważ położne bały się Boga, urządzał ich domy. (Najprawdopodobniej rodziny żydowskie dobrze płaciły położnym).

22 wtedy Faraon rozkazał całemu ludowi swemu, mówiąc: każdego nowonarodzonego syna wrzucajcie do rzeki, a każdą córkę zostawiajcie przy życiu. (Nowy rozkaz faraona w celu zmniejszenia populacji obcych).

Rozdział 2

1 ktoś z plemienia Lewiego poszedł i wziął sobie żonę z tego samego plemienia. (Potomkowie Lewiego, syna patriarchy Jakuba, mieli pomagać kapłanom w tabernakulum, a później w świątyni).

2 żona poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest bardzo przystojny, ukrywała go przez trzy miesiące; (Kobieta ukrywała zarówno ciążę, jak i narodziny dziecka).

3 ale nie mogąc go dalej ukrywać, wzięła kosz z trzciny i osmoliła go asfaltem i smołą, i włożyła do niego Dzieciątko, postawiła w trzcinie nad brzegiem rzeki, (to się nazywa «sąd Boży»– ordalia: co się stanie, to się stanie, z całą wolą «wyższych mocy». Początki tego przesądu sięgają czasów starożytnych i znajdują swój wyraz w mitach różnych narodów, w szczególności w micie o narodzinach Króla Akadu Sargona i, a także w podobnych mitach o perskim królu Cyrze, założycielu Rzymu – Romulusie itp.).

4 a jego siostra zaczęła z daleka obserwować, co się z nim stanie. (Oczekiwanie «Opatrzności Bożej»).

5 i wyszła córka faraona na rzekę, aby się umyć, a jej służebnice szły wzdłuż brzegu rzeki. Zobaczyła kosz wśród trzciny i wysłała swoją niewolnicę, aby ją zabrała. (Kosz wpada w oczy córki faraona).

6 otworzyła i ujrzała Dzieciątko; a oto dziecko płacze; i zlitowała się nad nim i rzekła: to z dzieci żydowskich. (Dziecko zostało jednoznacznie zdefiniowane jako żydowskie, więc takie «znaleziska» były wcześniej lub dzieci Żydów bardzo różniły się od dzieci Egipcjan, być może ze względu na ubranie lub fryzurę).

7 i rzekła siostra jego do córki faraona: czyż nie pójdę i nie wezwę do ciebie mamki z Żydówek, aby nakarmiła ci dziecko? (Siostra dziecka wyraźnie stwierdziła, że jest Żydem).

8 rzekła do niej córka faraona: idź. Dziewczyna poszła i wezwała matkę dziecka. (Wezwanie Matki dziecka).

9 rzekła do niej córka faraona: weźcie to dzieciątko i zróbcie mi je; dam wam zapłatę. Kobieta wzięła dziecko i karmiła je. (Jeśli to nie jest podstęp, to co wtedy jest podstępem, matka otrzymuje zapłatę za karmienie własnego syna. Gdyby kosz z dzieckiem nie został wystawiony, matka karmiłaby syna za darmo).

10 i wyrosło dziecko, a ona przyprowadziła go do córki faraona, a on był u niej zamiast syna, i nadała mu imię: Mojżesz, bo, jak mówiła, wyjąłem go z wody. (Córka faraona faktycznie została opiekunem żydowskiego chłopca, nazwa nawiązuje do hebrajskiego czasownika «maschah» – «wyciągnąć»,» wyciągnąć z wody», to znaczy pochodzi od hebrajskich słów. Międzynarodowy zespół naukowców z Niemiec, Kanady i Stanów Zjednoczonych, kierowany przez Stefana Kraplina z Instytutu Geologii prehistorycznej Uniwersytetu w Kolonii, odkrył w wyniku badań, że Sahara stała się najbardziej rozległą i najgorętszą pustynią naszej planety około 2700 lat temu w wyniku bardzo powolnej ewolucji klimatu. Wcześniej uważano, że zmiany klimatyczne były bardzo nagłe i miały miejsce w stosunkowo krótkim czasie. Według wyników badań 6 tysięcy lat temu Sahara była zielona, rosły tam drzewa i było wiele jezior. Ten ogromny obszar był również zamieszkany. Naukowcy byli w stanie wyciągnąć swoje wnioski na podstawie badania osadów geologicznych podniesionych z głębokości jednego z największych zbiorników wodnych strefy Sahelu jeziora Yoa, położonego na północy Czadu. Sukcesowi wyprawy naukowej towarzyszyło dokładne badanie tych osadów, przeprowadzenie licznych analiz geochemicznych i badanie pyłku drzew i roślin przed nadejściem pustyni, a także badanie szczątków wodnych mikroorganizmów roślinnych i zwierzęcych. Ta praca naukowców z Niemiec, Kanady i Stanów Zjednoczonych nad przywróceniem ostatnich 6 tysięcy lat istnienia Sahary obala istniejącą teorię o przekształceniu tej części Afryki w pustynię 5500 lat temu i że proces pustynnienia trwał zaledwie kilka stuleci, kończąc tym samym okres wilgotnego klimatu tropikalnego. Jezioro Yoa o głębokości 26 metrów jest nadal zasilane podziemnymi źródłami w taki sam sposób, jak w czasach mokrego okresu Sahary, który rozpoczął się 15 tysięcy lat temu. Źródła te są w stanie odzyskać odparowującą rocznie 6-metrową warstwę wody w jeziorze. Sztuka naskalna Sahary to seria prehistorycznych rysunków wytłoczonych lub namalowanych na naturalnych skałach w środkowej części Sahary. W sumie istnieje około 3000 takich zabytków, od masywu Tibesti po góry Ahaggar).

11 po długim czasie, gdy Mojżesz dorastał, zdarzyło się, że wyszedł do swoich braci i ujrzał ich ciężkie dzieła; i ujrzał, że Egipcjanin bije jednego Żyda z jego braci. (Współczucie Mojżesza dla Żydów).

12 patrząc tam i z powrotem i widząc, że nikogo nie ma, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. (Zabójstwo Egipcjanina).

13 i wyszedł następnego dnia, a oto dwaj Żydzi kłócą się; i rzekł do krzywdzącego: dlaczego bijesz bliźniego twego? (Obcy walczą).

 

14 a ten rzekł: Któż postawił Cię na przełożonego i sędzię nad nami? myślisz o zabiciu mnie Jak o zabiciu Egipcjanina? Mojżesz przestraszył się i powiedział: zgadza się, dowiedzieli się o tej sprawie. (Dowiedzieli się o morderstwie).

15 a Faraon usłyszał o tej sprawie i chciał zabić Mojżesza; ale Mojżesz uciekł od Faraona i zatrzymał się w ziemi Madiamskiej, i usiadł przy studni. (Jest to terytorium na południu-wschodzie półwyspu Synaj, uważa się, że nazwa Synaj pochodzi od imienia babilońskiego boga księżyca Sin).

16 kapłan Madiam [miał] siedem córek. Przyszli, nabierają wody i napełniają koryta, aby upić Owce ojca swego. (Mieszkał tam ksiądz z 7 córkami).

17 i przyszli pasterze i wypędzili ich. Wtedy Mojżesz wstał i chronił ich, i upił ich Owce. (Mojżesz chroni Owce kapłana).

18 i przyszli do Raguela, ojca swego, i rzekł: Co wy tak szybko przyszliście dzisiaj? (Córki skarżą się ojcu).

19 rzekli: jakiś Egipcjanin uchronił nas przed pasterzami, a nawet nabierał nam wody i napijał Owce. (Mojżesz wyglądał jak Egipcjanin, najprawdopodobniej z powodu ubrania).

20 rzekł do swoich córek: gdzie on jest? dlaczego go zostawiłeś? zadzwoń do niego i pozwól mu zjeść chleb. (Wezwanie do Mojżesza, używanie chleba jako pożywienia, oznacza rozwój rolnictwa).

21 Mojżeszowi podobało się życie z tym człowiekiem; i wydał za Mojżesza swoją córkę Sepfora. (Małżeństwo Mojżesza z Sepforą).

22 urodziła syna, a [Mojżesz] nadał mu imię: Girsam, bo, jak mówił, stałem się kosmitą w obcej ziemi. (Pojawienie się syna).

23 po długim czasie zmarł król Egipski. A synowie Izraelscy krzyczeli z pracy i wołali, a ich wołanie z pracy wstąpiło do Boga. (Wstąpienie nowego faraona, ale sytuacja żydowskich kosmitów nie poprawia się)

24 i Bóg usłyszał ich jęki, a Bóg przypomniał sobie przymierze swoje z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. (Ostrzeżenie, że «wyższe siły» będą «prowadzić» lud Izraela).

25 i ujrzał Bóg synów Izraelskich, i ujrzał ich Bóg. («Naród wybrany» jest w rzeczywistości opisem po fakcie przyszłych» cudownych" wydarzeń).

Rozdział 3

1 Mojżesz wypasał Owce u Jofora, swego teścia, kapłana Madiamskiego. Pewnego dnia poprowadził stado daleko na pustynię i przybył na górę Bożą, Horeb. (Jednak ojciec córek nazywał się Raguil (R. 2, s. 18), góry często pojawiają się w legendach różnych narodów jako miejsce zamieszkania bogów lub miejsca, w których bogowie zstępują z nieba, aby spotkać ludzi. Wyjaśnienie jest następujące – ludzie osiedlali się na wyżynach i górach, aby uchronić się przed atakiem innych plemion, a także budować osady, które nie są zalewane wodą podczas powodzi. ludzie uciekali na szczytach przed powodziami, rozwijali systemy nawadniające (po stopieniu lodu i śniegu strumienie i rzeki spływały ze szczytów gór, to znaczy powstały naturalne systemy nawadniające), następnie budowa piramid oznaczała góry jako symbol władzy, ponieważ na szczytach gór powstały pierwsze cywilizacje, lepiej było obserwować środowisko, możliwych wrogów. Najlepsze wyższe miejsca w górach były zarezerwowane dla szlachty, kapłanów).

2 I ukazał mu się Anioł Pański w płomieniach ognia spośród krzewu cierniowego. I zobaczył, że krzew cierniowy płonie ogniem, ale krzew nie płonie. (Anioł Pański to kapłan, być może ubrany w skrzydła (ptaki wraz z innymi zwierzętami były najstarszymi totemami, ich kapłani naśladowali), być może jest to szybowiec. Krzew cierniowy pali się ogniem, ale nie pali się (płonący Gorenje po Słowiańsku) -spontaniczne ogrzewanie i spalanie niewystarczająco wysuszonego krzewu. Najpierw w buszu rozwijają się procesy enzymatyczne (głównie utleniające), a następnie rozpoczyna się szybki rozwój mikroorganizmów, które odgrywają wiodącą rolę w tworzeniu ciepła. Proces nasila się w wysokiej temperaturze otoczenia i wietrze, to znaczy przy zwiększonym dostępie tlenu. Każdy mógł mówić, chowając się za krzakiem lub gdziekolwiek indziej, i realizując określone cele, w szczególności ustanowienie kontroli nad «ziemią świętą» -Palestyną, ważnym strategicznym miejscem, w którym krzyżują się ścieżki z Afryki, Arabii, Azji Mniejszej i Europy. Ponadto płonący krzew nazywa się prawdziwą rośliną, która jest dość powszechna, aw starożytności została deifikowana, ponieważ ludzie nie mogli wyjaśnić niektórych właściwości tej rośliny. Botanicy nazywają to anyżem lub inaczej jasieńcem puszystym. Szypułki tej wieloletniej rośliny są gęsto usiane cienkimi czarnymi włosami-gruczołami, z których mikroskopijnych otworów eter jest stale i obficie uwalniany, powodując bóle głowy, a nawet utratę przytomności. Po dotknięciu gruczołów eterycznych skóra osoby jest bardziej pokryta pęcherzami niż z pokrzywy. Jeśli przyniesiesz zapałkę do kwitnącego anyżu w ciepłą, spokojną noc, natychmiast wybuchnie niebiesko-niebieski płomień, który nie szkodzi roślinie).

3 rzekł Mojżesz: pójdę i spojrzę na to wielkie objawienie, przez co krzak się nie pali. (Ciekawość ludzka).

4 PAN zobaczył, że idzie patrzeć, a Bóg zawołał do niego z pośród krzaka, i rzekł: Mojżesz! Mojżesz! Powiedział: Oto jestem! (Pan jest Panem, to znaczy człowiekiem, najprawdopodobniej kapłanem, który chce zaskoczyć i przestraszyć Mojżesza, aby sprawował nad nim kontrolę, ponadto pewien pan mówi językiem, który Mojżesz w pełni rozumie).

5 I rzekł Bóg: nie zbliżaj się tutaj; zdejmij buty Twoje z nóg twoich, bo miejscem, na którym stoisz, jest ziemia święta. (A oto dowody skupienia – «nie zbliżaj się tutaj», aby nie zobaczyć prawdziwej osoby, zdejmowanie butów w starożytności i teraz oznacza uwielbienie dla niektórych» wyższych mocy», w tym dla» świętej" ziemi).

6 I rzekł: Ja Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zamknął twarz, bo bał się spojrzeć na Boga. (Rozpoczęła się sugestia, Mojżesz był naturalnie przestraszony i nie patrzył na Boga, który, jak sądzę, był kapłanem, który dobrze znał historię Żydów i z powodzeniem wykorzystywał tę wiedzę do przejęcia kontroli nad Mojżeszem. Oznacza to, że zwyczaje, legendy plemion były używane do własnych samolubnych celów. Najprawdopodobniej ten kapłan (lub grupa kapłanów) był również jednym z nich).

7 I rzekł Pan: ujrzałem cierpienie ludu mego w Egipcie, i usłyszałem jego wołanie od jego komorników; znam jego ucisk (potocznie nazywa się to populizmem).

8 i idę go uwolnić z ręki Egipcjan, i wyprowadzić go z tej ziemi do ziemi dobrej i długiej, gdzie płynie mleko i miód, do ziemi Kananejczyków, Hetytów, Amorejczyków, Ferezejczyków, Ewejczyków i Jebusejczyków. (To jest główny powód, dla którego Bóg chce, to znaczy człowiek-przejmowanie korzystnych ziem, na których odbywają się karawany, opłaca się kontrolować te ziemie i brać pieniądze za transport towarów).

9 A oto już do mnie dotarł krzyk synów Izraelskich, i widzę ucisk, jakim uciskają ich Egipcjanie. (Znowu populizm. Wszechmogący Bóg mógłby jednym ruchem «rozwiązać» wszystkie te problemy, an, Nie, Nie może. Oznacza to, że jest to zwykły człowiek, który postanowił wykorzystać Mojżesza jako przywódcę ludowego, a on sam ukrył się za kulisami, ogólnie rzecz biorąc, metoda czysto masońska).

10 idź więc: wyślę cię do Faraona; i wyprowadź z Egiptu lud mój, synów Izraelskich. (Sugestia do działania).

11 Mojżesz rzekł do Boga: kim jestem, abym poszedł do Faraona i wyprowadził z Egiptu synów Izraelskich? (Mojżesz wciąż się opiera).

12 I rzekł: będę z Tobą, a oto znak dla ciebie, że cię posłałem: kiedy wyprowadzisz lud z Egiptu, będziesz służył Bogu na tej górze. (Służba na górze, gdzie nikogo nie ma, nie jest niczym specjalnym).

13 I rzekł Mojżesz do Boga: oto przyjdę do synów Izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was. A oni mi powiedzą: jak ma na imię? Co mam im powiedzieć? (Mojżesz się poddaje).

14 Bóg rzekł do Mojżesza: Jam Jest, który jest. I rzekł: więc Powiedz synom Izraelskim: ten, który Mnie posłał do was. (Jahwe (Jahwe, Jehowa) – imię hebrajskiego Boga, które pojawia się w Starym Testamencie, Judaizm zabrania wierzącym wymawiania go, zamiast tego czytają i mówią «Adonai» («mój Pan» – to znaczy – mój Pan), pochodzenie słowa «Jehowa» jest związane z czasownikiem «HOWO», co oznacza «być», «istnieć». W rosyjskim tłumaczeniu synodalnym Starego Testamentu imię Jahwe jest prawie wszędzie zastępowane słowem «Pan», słowa o zbliżonym znaczeniu są również przekazywane w tłumaczeniach na inne języki).

15 I rzekł jeszcze Bóg do Mojżesza: powiedz więc synom Izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. Oto moje imię na wieki i Wspomnienie o mnie od rodu do rodu. (kolejny dowód na to, że człowiek Występuje pod imieniem Boga, on jako zwykły śmiertelnik prosi kogoś o coś dla kogoś).

16 Idź, Zbierz starszych Izraela i powiedz im: Pan, Bóg ojców waszych, ukazał mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, I rzekł: odwiedziłem was i [ujrzałem], co wam się dzieje w Egipcie. (Mojżesz, zgodnie z planem lalkarzy, którzy działają w imieniu pewnego Boga, musi najpierw działać na szczyt Izraelitów, a ci z kolei wpływają na zwykłych plemion. Taktyka stosowana do dziś w celu wpływania na szerokie masy ludowe).

17 i rzekł: wyprowadzę was z ucisku egipskiego do ziemi Kananejczyków, Hetytów, Amorejczyków, Ferezejczyków, Ewejczyków i Jebusejczyków, do ziemi, gdzie płynie mleko i miód. (Obietnice satysfakcjonującego i pomyślnego życia, jednak kosztem wypędzonych Narodów. Rzeki mleczne i miodowe-to wyrażenie oznacza jako figuratywną definicję beztroskiego, swobodnego życia. Początkowo oznaczało to wyrzucanie w ogromnej liczbie jaj podczas tarła, zamiatanie produktów płciowych ryb – dojrzałych jaj i mleka – nasienia ryb. Na przykład ogromne ławice śledzia co roku nadają się na Zachodnie Wybrzeże Norwegii do tarła. Każda samica śledzia składa do 50 tysięcy jaj. Za samicami idą samce i mierzą mleko. Podczas tarła woda u wybrzeży Norwegii staje się prawie biała. Naprawdę" morze mleka…«Jeszcze! W końcu cały śledź zbliżający się do brzegów niesie ze sobą 32 miliony centów mleka i kawioru. Niesamowita ilość norweskiego śledzia jest trudna do wyobrażenia! Miód płynie z boków, uli).

18 a oni posłuchają głosu twego, a Ty i starsi Izraelscy pójdziesz do króla Egipskiego, i powiesz mu: Pan, Bóg Żydów, powołał nas; więc wypuść nas na pustynię, na trzy dni drogi, aby złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu. (Kierunek prowokacji niezbędny do tajnego zamiaru).

19 Ale wiem, że król Egipski nie pozwoli Ci iść, jeśli nie zmusisz go mocną ręką; (kapłan-Bóg wie, że egipski faraon nie pozwoli na to działanie-prowokację).

20 i wyciągnę rękę moją i uderzę Egipt wszystkimi cudami moimi, które uczynię wśród jego; a potem was puści. (Muszą istnieć cuda, bez nich nie ma wiary w nadprzyrodzone).

21 i dam temu ludowi miłosierdzie w oczach Egipcjan; a kiedy pójdziecie, nie pójdziecie z pustymi rękami: (poza tym, co nadprzyrodzone, jest obiecane i całkiem materialne).

22 każda niewiasta będzie błagać u swojej sąsiadki i u tej, która mieszka w domu jej rzeczy srebrne, i rzeczy złote, i szaty, a Wy ubracie nimi synów waszych i córki wasze, i owińcie Egipcjan. (Dążenie do kradzieży i kradzieży, które w starożytności, a nawet teraz, uważano za waleczność-ukraść i nie złapać: nie złapany – nie złodziej!).