3 książki za 35 oszczędź od 50%
Bolesław Leśmian

Bolesław Leśmian

Bolesław Leśmian – polski poeta i prozaik, czołowy przedstawiciel literatury dwudziestolecia międzywojennego. O autorze Bolesław Leśmian, a ... Szczegóły

O autorze

Bolesław Leśmian – polski poeta i prozaik, czołowy przedstawiciel literatury dwudziestolecia międzywojennego.

O autorze

Bolesław Leśmian, a właściwie Lesman, urodził się 22 stycznia 1877 roku w Warszawie, w zasymilowanej rodzinie inteligencji żydowskiej. Lata szkolne oraz studenckie spędził w Kijowie, gdzie ukończył prawo. Po zakończeniu studiów podróżował po Europie Zachodniej, we Francji poznał i ożenił się z malarką Zofią Chylińską. Po powrocie do kraju podjął współpracę z warszawskim Teatrem Artystycznym. Przez kilka lat pisywał też do gazety „Chimera”. Bezpośrednio przed wybuchem I Wojny Światowej ponownie mieszkał we Francji. Podczas wojny mieszkał w Łodzi, gdzie pełnił funkcję kierownika literackiego Teatru Polskiego. W 1918 roku objął stanowisko notariusza w Hrubieszowie, cztery lata później przeniósł się do Zamościa. Tam rozpoczęły się jego poważne problemami finansowymi, z którymi borykał się do końca życia. Dzięki wstawiennictwu przyjaciół udało mu się uniknąć więzienia. W roku 1933 został członkiem Polskiej Akademii Literatury, a dwa lata później przeniósł się wraz z rodziną (żoną i dwiema córkami) do Warszawy. Od 1917 roku potajemnie związany był z Dorą Lebenthal, która pozostała jego kochanką do końca życia. Zmarł 5 listopada 1937 roku na atak serca w Warszawie, spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

Bolesław Leśmian debiutował jako poeta w warszawskim «Wędrowcu» w 1895 roku. W następnych latach pisał coraz więcej poezji w języku polskim i rosyjskim, ale również teksty z dziedziny krytyki literackiej i teatralnej. Jest autorem dwóch tomów baśni arabskich dla dzieci: «Klechdy sezamowe» i «Przygody Sindbada Żeglarza». Pierwszy tom poezji Leśmiana zatytułowany „Sad rozstajny” został zignorowany przez krytykę, podobnie jak późniejszy zatytułowany „Łąka”. W 1936 roku poeta wydał zbiór wierszy «Napój cienisty», a w 1938 roku pośmiertnie już ukazał się tom «Dziejba leśna». Poeta jest również autorem znanego cyklu wierszy erotycznych „W malinowym chruśniaku”, które napisał dla swojej kochanki Dory.

Twórczość Bolesława Leśmiana jest niezwykle nowatorska i oryginalna. W jego twórczości występują liczne neologizmy, archaizmy, a także związki z folklorem, które wzbogacają język i świat poetycki, czyniąc go niepowtarzalnym i magicznym.

Utwory Bolesława Leśmiana można czytać online lub pobrać na stronie LitRes.