Kodeks pracy. Komentarz

PDF
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Kolejne, 7. wydanie cieszącego się największym uznaniem czytelników komentarza do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017.


Dotyczą one m.in.:


podniesienia progu liczebności zatrudnionych pracowników, od którego powstaje obowiązek pracodawcy ustalania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,

nowych zasad wystawiania świadectwa pracy,

wprowadzenia wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone,

wydłużenia terminów na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, żądania nawiązania umowy o pracę,

zawierania umów terminowych o pracę.
W opracowaniu w przystępny sposób przybliżono stosowanie w praktyce przepisów dotyczących np.:


nawiązania i ustania stosunku pracy,

urlopów pracowniczych,

ochrony rodzicielstwa,

czasu pracy,

wynagrodzeń pracowników,

bezpieczeństwa i higieny pracy,

odpowiedzialności pracowników.
Autorami komentarza są najwybitniejsi przedstawiciele nauki prawa pracy oraz praktycy, eksperci doradzający pracodawcom, pracownikom, przedstawicielom związków zawodowych w sprawach z zakresu prawa pracy.


Komentarz zawiera bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. Dla praktyków szczególnie przydatna może się okazać znajomość zaprezentowanych tu glos do uchwał i wyroków Sądu Najwyższego. Obok wykładni sądowej czytelnik znajdzie tu również oficjalne opinie i interpretacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 15 października 2021
  • ISBN: 978-83-8124-283-7
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Tadeusz Zieliński "Kodeks pracy. Komentarz" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.
Książka należy do serii
«Duże Komentarze»
Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz. 1). Komentarz do art. 212-277d (cz. 2)
Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz
-5%

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę