Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na pierwszym etapie edukacji szkolnej. Aspekty organizacyjne i realizacyjnePDF

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Niniejsza pozycja, poruszająca zagadnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na pierwszym etapie edukacyjnym, składa się z czterech głównych rozdziałów, wprowadzenia, podsumowania, bibliografii oraz spisu tabel i rysunków. W rozdziale pierwszym analizie poddano pojęcia pomocy i pomagania z odwołaniem się do literatury tematycznej z psychologii i pedagogiki. Poza wybranymi ujęciami definicyjnymi podstawowych terminów, autorzy zamieścili wybrane koncepcje i modele udzielania pomocy jako wprowadzenie do działań pomocowych w edukacji. Rozdział drugi zawiera uszczegółowienie słowa kluczowego i zawężenie jego rozumienia do działań podejmowanych w relacjach dorosły – uczeń w warunkach szkolnych. Opisano tu system pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie planowania, realizacji i oceny oraz scharakteryzowano wsparcie oferowane nauczycielom i wychowawcom, rodzicom. Zajęto się także zagadnieniem budowania kultury organizacyjnej szkoły XXI w. jako instytucji otwartej na różnorodność, w której pomaganie jest elementem codzienności i wpisuje się w nowy model pracy współczesnej szkoły. Kolejny rozdział tworzy ramę metodologiczną dla podjętych działań empirycznych. Sformułowano w nim podstawowe założenia badawcze oraz opracowano schemat prezentacji wyników badań własnych. Zostały one przedstawione z zachowaniem wcześniejszych analiz tematycznych w odniesieniu do struktury: planowanie, realizacja, monitorowanie i ewaluacja działań pomocowych. W części opisowej zaprezentowano szczegółowe wyniki dotyczące wskazanych obszarów, a w części wyjaśniającej ukazano korelacje/zależności między wybranymi zmiennymi z uwzględnieniem czynników środowiskowych i osobowych. Monografia może stanowić wartościową pozycję dla nauczycieli, studentów pedagogiki, przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych, rodziców i całej społeczności osób zainteresowanych edukacją.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 16 lipca 2021
  • ISBN: 978-83-7133-857-1
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Barbara Skałbania "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na pierwszym etapie edukacji szkolnej. Aspekty organizacyjne i realizacyjne" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę