Antoni Kępiński

Antoni Kępiński

Polski psychiatra, naukowiec, filozof. Urodził się 16 listopada 1918 r. w Dolinie, zmarł 8 czerwca 1972 r. w Krakowie. Najbardziej znany jes... Szczegóły

O autorze

Polski psychiatra, naukowiec, filozof. Urodził się 16 listopada 1918 r. w Dolinie, zmarł 8 czerwca 1972 r. w Krakowie. Najbardziej znany jest ze stworzenia koncepcji metabolizmu energetyczno-informacyjnego i psychiatrii aksjologicznej.

Kępiński rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale przerwała je wojna. Ostatecznie podjął studia medyczne w Edynburgu. Ukończył je w 1946 r, po czym rok później wrócił do Polski. Związał się z kliniką psychiatrii Akademii Medycznej w Krakowie. W 1947 r. otrzymał dyplom lekarza, a 2 lata później uzyskał stopień doktora medycyny w zakresie psychiatrii. Habilitował się w 1960 r.

Kępiński pomagał w leczeniu byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Wybrane publikacje

  • Refleksje oświęcimskie (1968)
  • Psychopatologia nerwic (1972)
  • Rytm życia (1972)
  • Schizofrenia (1972)
  • Z psychopatologii życia seksualnego (1973)
  • Melancholia (1974)
  • Psychopatie (1977)
  • Lęk (1977)
  • Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii (1978)
  • Poznanie chorego (1978)

Podobni autorzy