Ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw mięsnych w PolscePDF

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Monografia stanowi próbę syntezy koncepcji pomiaru i określenia zmian efektywności przedsiębiorstw mięsnych w Polsce w latach 2010-2017. Badania dotyczyły ubojni, zakładów mięsnych, zakładów drobiarskich oraz przedsiębiorstw handlowo-usługowych w obrocie mięsem i wyrobami z mięsa. Celem głównym pracy było określenie na płaszczyźnie teoriopoznawczej, empirycznej oraz utylitarnej poziomu i zmian efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw mięsnych w Polsce w latach 2010-2017. Dane finansowe pochodziły z bazy danych EMIS Intelligence/Professional i posłużyły do wyznaczenia zmian efektywności finansowej w latach 2010-2016 oraz efektywności technicznej w latach 2012-2015 dla 695 przedsiębiorstw mięsnych. Drugi pierwotny materiał badawczy, otrzymany z kwestionariuszy ankiet przeprowadzonych w 100 przedsiębiorstwach mięsnych w Polsce w 2017 roku, posłużył do wyznaczenia zmian efektywności środowiskowej i wybranych aspektów efektywności organizacyjnej w latach 2010-2017. Z przeprowadzonej oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw wynika, że statystycznie istotne znaczenie dla wzrostu efektywności finansowej wykazują wskaźnik rentowności aktywów (ROA), wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) oraz wskaźnik sprawności obrotu zapasami (SOZ). Największe znaczenie dla wzrostu efektywności technicznej mają aktywa ogółem, kapitał własny oraz wielkość zapasów. Największą rolę we wzroście efektywności organizacyjnej odgrywają profil prowadzonej działalności, zawieranie długookresowych umów, prowadzenie wymiany handlowej ze stałymi kontrahentami. Największe znaczenie dla wzrostu efektywności środowiskowej mają natomiast zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, redukcja zużycia wody do produkcji, a także zmniejszenie ilości ścieków i odpadów.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 01 grudnia 2020
  • Rozmiar: 0 str.
  • ISBN: 978-83-8211-039-5
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Anna Zielińska-Chmielewska "Ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw mięsnych w Polsce" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę