Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy. Szanse i zagrożeniaTekst

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Elastyczne formy zatrudnienia stanowią jedno z największych wyzwań stojących przed współczesnym prawem pracy (czy szerzej prawem zatrudnienia). Ustawodawca musi rozstrzygnąć, w jakim

zakresie i pod jakimi warunkami dopuścić konstrukcje prawne odbiegające od klasycznego modelu zatrudnienia. Nadal istnieje potrzeba opracowań naukowych poruszających tę problematykę.

Dodatkowym walorem książki jest zestawienie polskich tekstów z artykułami opisującymi sytuację we Włoszech. Po pierwsze, włoski rynek pracy jest dotknięty licznymi problemami. Część

spośród nich pod pewnymi względami może przypominać zjawiska charakteryzujące zatrudnienie

w Polsce. Rozwój atypowych form zatrudnienia, w tym zatrudnienia niepracowniczego, jest dynamiczny, a nawet niekontrolowany. Po drugie, włoski ustawodawca zdecydował się na serię reform,

które miały zmienić rynek pracy. Przynajmniej część z wprowadzonych rozwiązań warto rozwa-

żyć w kontekście zjawisk obserwowanych w Polsce. Po trzecie, prawo włoskie może dostarczyć

przykładów nowych koncepcji w zakresie kwalifikowania zatrudnienia jako zatrudnienia pracowniczego (co w kontekście polskich problemów jest szczególnie interesujące). Książkę można uznać

za kompleksową prezentację różnych aspektów zatrudnienia elastycznego (atypowego), z tym że

część polska koncentruje się głównie na zatrudnieniu pracowniczym. Omawiane są zarówno poszczególne formy zatrudnienia, jak też kwestie związane z ochroną zbiorową. Nie zabrakło wreszcie szerszej refleksji z perspektywy polityki zatrudnienia oraz socjologii pracy. Wszystko to czyni

książkę ważną i interesującą pozycją.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 12+
  • Data dodania do LitRes: 06 października 2019
  • ISBN: 978-83-64054-55-6
  • Wydawca: Uczelnia Łazarskiego
  • Spis treści
Magdalena Rycak "Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy. Szanse i zagrożenia" – pobierz epub, mobi, pdf lub przeczytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę