Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

PDF
Z serii: Monografie
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym.


 Uwarunkowania rynku pracy spowodowane zmianami w zakresie wytwarzania produktów i usług przy użyciu nowoczesnych technologii i procesy globalizacyjne spowodowały, że tradycyjne formy zatrudnienia pracowników, zapewniające im stabilizację, ochronę przed zwolnieniem, bezpieczeństwo socjalne, stały się trudne do utrzymania. W publikacji poruszono więc kwestię sposobu ukształtowania w sensie jurydycznym i instytucjonalnym zasady prawa do pracy, form prawnych i organizacyjnych jej świadczenia oraz zakresu ochrony socjalnej zatrudnionych osób.


 Oprócz przedstawienia ogólnej charakterystyki umowy o pracę i umowy o zatrudnienie oraz umowy cywilnoprawnej omówiono właśnie zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania instytucji ochronnych prawa pracy, takie jak:


regulacje w zakresie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich,

ochrona trwałości zatrudnienia,

stosowanie minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę.
Ponadto w pracy poruszono również tematykę:


równego traktowania osób zatrudnionych, ich wolności związkowej i ochrony ubezpieczeniowej,

przeciwdziałania nadużyciom przy zawieraniu umów na czas określony,

umowy uaktywniającej,

zatrudniania dorywczego,

pojęcia pracownika w rozumieniu art. 66 Konstytucji RP,

odrębności w zakresie podstaw zatrudnienia członków zarządów spółek kapitałowych, funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Autorami publikacji są uznane autorytety i specjaliści z dziedziny prawa pracy. Książka zainteresuje zarówno teoretyków prawa pracy, jak i praktyków, w tym pracowników działów HR, Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawicieli zawiązków zawodowych i organizacji pracodawców.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 22 października 2020
  • ISBN: 978-83-8124-613-2
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Redaktor: Małgorzata Gersdorf
  • Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Ludwik Florek "Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę