Optymalizacja oceny wartości użytkowej i hodowlanej lisów pospolitych (Vulpes vulpes L.) z uwzględnieniem charakterystyki genetycznej opartej na markerach molekularnychPDF

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Rozbieżności między wykonywaną różnymi metodami oceną wielkości ciała hodowlanych lisów pospolitych a rozmiarem uzyskanej skóry, a także między barwą zwierzęcia i skóry, skłoniły autora do podjęcia próby znalezienia metody określenia wielkości i ubarwienia ciała na podstawie pomiarów przyżyciowych opartych na cyfrowej analizie obrazu. Badania te miały na celu określenie współzależności oraz stopnia zgodności pomiędzy przyżyciowymi pomiarami anualnymi i cyfrowymi) a długością i barwą skóry, a także oszacowanie możwości praktycznego wykorzystania cyfrowej analizy obrazu do obiektywnej oceny wielkości i barwy zwierząt. Oceniono również przydatność 20 par sekwencji mikrosatelitarnych jako markerów wybranych cech użytkowych lisów pospolitych. Uzyskane wyniki umożliwiają określenie struktury genetycznej oraz polimorfizmu badanej populacji. Wyodrębnione allele odpowiadające długościom analizowanych sekwencji pozwalają na ustalenie ich ewentualnego związku z wybranymi cechami użytkowymi.  Badaniami objęto 200 lisów pospolitych srebrzystych.

Badania wykazały przydatność metody cyfrowej analizy obrazu do oceny wartości fenotypowej lisów pospolitych. Umożliwiły asocjację polimorfizmu mikrosatelitarnego z parametrami ciała zwierząt oraz skór od nich pochodzących. Opracowane równania regresji wielokrotnej powinny ograniczyć liczbę branych pod uwagę cech przy ocenie pokroju zwierząt.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 27 lipca 2019
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Andrzej Jakubczak "Optymalizacja oceny wartości użytkowej i hodowlanej lisów pospolitych (Vulpes vulpes L.) z uwzględnieniem charakterystyki genetycznej opartej na markerach molekularnych" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę