Ustawa o finansach publicznych. KomentarzPDF

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

W komentarzu zamieszczono systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również przepisów uchylonych w poszczególnych latach. Obecne wydanie uwzględnia regulacje wchodzące w życie do 10 stycznia 2020 r., których celem było dostosowanie przepisów ustawy do stanu prawnego ukształtowanego przez nowelizacje innych ustaw oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa, w tym przez zracjonalizowanie możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.   W książce omówiono m.in.:


zasady prowadzenia działalności przez jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych,

istotę i zakres planowania budżetowego i wieloletniego planowania finansowego,

problematykę państwowego długu publicznego,

cele i zasady prowadzenia kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego,

procedurę budżetową w odniesieniu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
W szerokim zakresie wykorzystano orzecznictwo sądów, regionalnych izb obrachunkowych oraz komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co umożliwiło zaakcentowanie głównych problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.Publikację przygotował zespół specjalistów w zakresie prawa finansów publicznych – pracowników badawczo-dydaktycznych, którzy doświadczenia praktyczne nabywali w ramach działalności orzeczniczej regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Współautorami komentarza są także radcowie prawni, adwokaci oraz członek Rady Polityki Pieniężnej. Są oni autorami łącznie kilkuset prac z zakresu prawa finansowego i finansów publicznych.   Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla osób zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych, członków organów jednostek samorządu terytorialnego, pracowników regionalnych izb obrachunkowych, audytorów wewnętrznych oraz prawników specjalizujących się w prawie finansów publicznych i obsłudze prawnej różnych podmiotów sektora finansów publicznych.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 11 marca 2021
  • ISBN: 978-83-8187-709-1
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Andrzej Borodo "Ustawa o finansach publicznych. Komentarz" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.
Książka należy do serii
«Duże Komentarze»
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Artykuły 506–729
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. Cz. 1 i 2
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366
-5%

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę