Konstytucja biznesu. Komentarz

PDF
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r.   Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.:


Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),

o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 647),

o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),

o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649)
które zastąpiły ustawę z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) i jednocześnie stały się najważniejszymi aktami prawnymi prawa gospodarczego.Komentowane przepisy ustawy mają systemowe znaczenie dla prawa gospodarczego oraz przede wszystkim dla praktyki obrotu gospodarczego, ponieważ wyznaczają zasadnicze relacje między przedsiębiorcami a organami władzy publicznej.   W komentarzu znajdziesz m.in.:


omówienie aktualnej linii orzeczniczej sądów oraz stanowisk organów administracji w analizowanych sprawach,

przegląd literatury przedmiotu,

skondensowaną i czytelną strukturę książki, która pozwoli na szybie odnalezienie interesujących kwestii oraz odszukanie konkretnych orzeczeń lub stanowisk doktryny.
   Obecne przepisy wprowadzają:


istotne zmiany w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,

nową terminologię,

nowe instytucje i rozwiązania prawne
i tym samym kształtują warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzmacniają pozycję przedsiębiorców w relacjach z organami administracji publicznej.   W publikacji omówiono m.in.:


nowe zasady regulujące relacje przedsiębiorca–urzędnik;

zasady tworzenia prawa gospodarczego;

instytucję działalności nierejestrowej;

zasady ułatwiające zakładanie działalności gospodarczej, w tym ulgę na start;

zmiany w zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej;

zmiany w zakresie ustanawiania pełnomocników przez przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG;

zmiany w zakresie nowego portalu informacyjnego dla przedsiębiorców (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy);

powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
   Opracowanie będzie cenną pomocą w:


prowadzeniu spraw gospodarczych i kierowaniu przedsiębiorstwami,

obsłudze podmiotów gospodarczych,

załatwianiu spraw przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

przygotowywaniu aktów notarialnych dla przedsiębiorców,

egzekucji w sprawach gospodarczych,

prowadzeniu dokumentacji finansowej podmiotów gospodarczych,

prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników,

prowadzeniu badan naukowych,

przygotowywaniu prac naukowych,

przygotowaniach do egzaminu adwokackiego i radcowskiego.
Książka została napisana przez przedstawicieli pięciu ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Łączą oni karierę akademicką z praktyką prawniczą, wykonując zawód radcy prawnego lub pozostając w zatrudnieniu w strukturach administracji publicznej.   Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, doradców podatkowych, sędziów, a także dla przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej i samorządowej, działów kadr oraz zasobów ludzkich. Będzie cennym źródłem wiedzy dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz przedstawicieli nauki i studentów prawa i ekonomii.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 22 października 2020
  • ISBN: 978-83-8160-569-4
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Redaktor: Marek Wierzbowski
  • Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Marek Wierzbowski "Konstytucja biznesu. Komentarz" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.
Książka należy do serii
«Duże Komentarze»
Prawo farmaceutyczne. Komentarz
Prawo energetyczne. Komentarz
Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz. 1). Komentarz do art. 212-277d (cz. 2)
-5%

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę