144 najważniejsze niemieckie rzeczownikiTekst

0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa


Redakcja: Anna Żółcińska

Projekt okładki: Michał Duława

Koncepcja graficzna: Wladzimier Michnievič

Skład i łamanie: Protext

Opracowanie wersji elektronicznej:

Ilustracje: Maria Żołcińska

Zdjęcia Autorek:

Agnieszka Drummer: archiwum własne

Agnieszka Sochal: archiwum własne

Copyright © 2020 by Poltext Sp. z o.o.

All rights reserved

Warszawa 2020

Wydanie pierwsze

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Poltext Sp. z o.o.

www.poltext.pl

handlowy@mtbiznes.pl

ISBN 978-83-8175-266-4 (format epub)

ISBN 978-83-8175-267-1 (format mobi)

Spis treści

1  Okładka

2  Strona tytułowa

3  Strona redakcyjna

4  Spis treści

5  Wprowadzenie

6  Najważniejsze niemieckie rzeczowniki

7  1. das Jahr + der Monat + die Woche + die Stunde + die Minute

8  2. das Mal

9  3. das Beispiel

10  4. die Zeit

11  5. die Frau

12  6. der Mensch + die Leute

13  7. das Kind + der Vater + die Mutter + die Eltern + die Familie

14  8. der Tag + der Morgen + der Abend + die Nacht

15  9. der Mann

16  10. das Land

17  11. die Frage

18  12. das Haus

19  13. der Fall

20  14. die Arbeit

21  15. die Hand + der Kopf + das Gesicht + der Fuß + der Körper + das Auge

22  16. die Stadt

23  17. der Herr

24  18. der/das Teil

25  19. das Problem

26  20. die Welt

27  21. das Recht

28  22. das Ende

29  23. die Schule

30  24. die Seite

31  25. das Leben

32  26. der Grund

33  27. das Wort

34  28. das Geld

35  29. die Sache

36  30. die Art

37  31. der Bereich

38  32. der Weg

39  33. der Name

40  34. die Geschichte

41  35. das Paar

42  36. die Möglichkeit

43  37. das Unternehmen

44  38. das Bild

45  39. das Buch

46  40. das Wasser

47  41. die Stelle

48  42. die Aufgabe

49  43. die Universität

50  44. der Sinn

51  45. der Staat

52  46. das Ziel

53  47. der Freund

54  48. das Thema

55  49. das Ding

56  50. der Raum

57  51. der Blick

58  52. der Platz

59  53. die Zahl

60  54. die Uhr

61  55. die Straße

62  56. der Wert

63  57. die Sprache

64  58. der Anfang

65  59. der Ort

66  60. der Moment

67  61. die Folge

68  62. das Interesse

69  63. der Tisch

70  64. die Tür + die Wohnung + das Fenster + der Boden

71  65. der Schüler

72  66. die Bedeutung

73  67. das Ergebnis

74  68. der Krieg

75  69. die Weise

76  70. die Regierung + die Partei

77  71. das Stück

78  72. das Gespräch

79  73. der Punkt

80  74. der Lehrer

81  75. der Preis

82  76. die Abbildung

83  77. der Begriff

84  78. das Jahrhundert

 

85  79. das Werk

86  80. die Stimme

87  81. die Richtung

88  82. die Angst

89  83. die Information

90  84. der Beruf

91  85. die Regel

92  86. der Schritt

93  87. der Absatz

94  88. der Gott

95  89. das Auto

96  90. die Beziehung

97  91. die Erfahrung

98  92. die Zukunft

99  93. das Spiel

100  94. das Gefühl

101  95. der Markt

102  96. die Bank

103  97. das Verhältnis

104  98. die Kirche

105  99. der Gedanke

106  100. das Mädchen

107  101. die Entscheidung

108  102. der Betrieb

109  103. der Zusammenhang

110  104. das Gesetz

111  105. die Kraft

112  106. die Zeitung

113  107. der Erfolg

114  108. die Grenze

115  109. der Satz

116  110. das Angebot

117  111. die Lage

118  112. die Leistung

119  113. das Mitglied

120  114. das Zimmer

121  115. der Zug

122  116. der Arzt

123  117. die Lösung

124  118. die Höhe

125  119. die Luft

126  120. die Meinung

127  121. die Idee

128  122. der Vergleich

129  123. das Mittel

130  124. der Kunde

131  125. der Mitarbeiter

132  126. der Tod

133  127. das Geschäft

134  128. der Spaß

135  129. der Gast

136  130. die Sicherheit

137  131. die Verfügung

138  132. das Fach

139  133. das Herz

140  134. der Unterschied

141  135. der Anspruch

142  136. die Antwort

143  137. die Verbindung

144  138. die Vorstellung

145  139. die Ausbildung

146  140. die Gefahr

147  141. das Gerät

148  142. die Hilfe

149  143. der Vertrag

150  144. die Ordnung

151 Część ogólnaCo to jest rzeczownik?Do czego służą rzeczowniki?Rodzaj gramatyczny rzeczownikówGendernTworzenie liczby mnogiejRodzajniki określone i nieokreśloneDeklinacja (= odmiana przez przypadki)Deklinacja -nSłowotwórstwoRzeczowniki złożone (Komposita)Przedrostki, przyrostki i międzyrostkiRzeczowniki z przyimkami

152  Zakończenie

Wprowadzenie
Drogi Czytelniku!

Rzeczowniki są jednym z podstawowych elementów zdania. Są również ilościowo największą częścią całego języka niemieckiego. Książka, którą oddajemy w twoje ręce, jest poświęcona 144[1] najczęściej używanym niemieckim rzeczownikom. Jeżeli chcesz sprawnie komunikować się w tym języku, musisz zacząć naukę od tych najczęściej używanych. Kolejność opisanych przez nas rzeczowników została zaczerpnięta z A Frequency Dictionary of German. Słownik ten zawiera listę kilku tysięcy najczęściej używanych słów w mówionym i pisanym współczesnym języku niemieckim. Została ona ustalona na podstawie analizy wielu milionów niemieckich tekstów i nagrań dialogów. Dzięki wyłonieniu najczęściej używanych rzeczowników uczący się mogą się skupić na nauce tego, co jest w języku używane z największą częstotliwością. Bo, jak wiadomo, im szybciej opanujemy to, co jest najczęściej używane w języku obcym, tym szybciej będziemy w stanie się w nim komunikować.

Ktoś mógłby zapytać: „Dlaczego poświęcono całą książkę tylko rzeczownikom? Przecież na rynku pojawiło się wiele książek z zakresu gramatyki, w których można znaleźć mnóstwo informacji o tej części mowy”. Otóż ta książka jest inna niż pozostałe dostępne na rynku, bo poza ogólnymi informacjami o rzeczowniku podaje również znaczenia najczęściej używanych słów oraz pokazuje ich zastosowanie w zdaniach o zróżnicowanym poziomie trudności. Ponadto są w niej przykłady użycia tych rzeczowników w idiomach oraz w ciekawych cytatach ze znanych osób ze świata polityki, nauki i show-biznesu.

Jeśli znasz książkę o 144 najważniejszych niemieckich czasownikach[2], to z łatwością zauważysz, że ta pozycja ma bardzo podobny układ. Opracowanie każdego rzeczownika obejmuje trzy sekcje.

Sekcja ŁATWE zawiera najprostsze zdania i najpopularniejsze znaczenia omawianego hasła. Jest swoistym wprowadzeniem lub, pewnie częściej, powtórzeniem wiadomości na temat danego słowa.

Sekcja TRUDNE to zdania prezentujące słowa w bardziej skomplikowanych konstrukcjach gramatycznych, jak np. rzeczowniki złożone.

Trzecią sekcję, CIEKAWE, można potraktować jako okazję do wytchnienia po wytężonej pracy. Znajdziesz tu m.in. błyskotliwe myśli znanych osób, przysłowia czy garść dodatkowych informacji o opisywanym rzeczowniku.

Oprócz tego podręcznik zawiera bardzo ważne ogólne informacje o rzeczownikach, ich rodzaju gramatycznym, słowotwórstwie, tworzeniu liczby mnogiej, odmianie przez przypadki itd.

Mamy nadzieję, że dzięki takiemu układowi treści lepiej zapamiętasz znaczenia tych wyrazów. Przecież nikt z nas nie lubi wkuwania na pamięć wyrwanych z kontekstu słówek. Nasza książka z pewnością ułatwi ci pracę ze słownictwem. Pamiętajmy, że słowa są narzędziami, które pozwalają nam się lepiej komunikować. Listy słówek, które znamy z rzeczywistości szkolnej, można przyrównać do skrzynki pełnej narzędzi. Mechanik bez wprawy nie będzie miał pojęcia, jak prawidłowo ich używać, nie mając wiedzy, do czego służą. Dobry mechanik dba o swoje narzędzia, ćwiczy się w prawidłowym posługiwaniu się nimi oraz wybiera najlepsze narzędzie do danego zadania. Podobnie jest ze słowami. Najlepiej nauczyć się na początku tych najczęściej używanych i zrobić to, opierając się na kontekście ich użycia. Tylko wówczas posłużą nam do wykonania zadania, jakim jest sprawna komunikacja. Nasze opracowanie pozwoli ci na szybką i efektywną naukę niemieckich rzeczowników poprzez wskazanie sytuacji, w których należy je stosować.

Książka ta jest adresowana do osób, które uczą się języka niemieckiego od poziomu A1 do poziomu B1. Osoby będące na wstępnym etapie nauki dowiedzą się z niej, których rzeczowników trzeba nauczyć się na początku. Bardziej zaawansowany czytelnik będzie mógł utrwalić swoją dotychczasową wiedzę oraz ją rozszerzyć poprzez naukę idiomów i zwrotów, a także analizę cytatów, w których te rzeczowniki występują. Mamy nadzieję, że te ostatnie skłonią cię do przemyśleń, albowiem znaczna ich liczba przedstawia głębokie prawdy życiowe, z którymi możesz się zgodzić lub nie, ale które z pewnością sprowokują cię do refleksji, a może wywołają uśmiech na twojej twarzy, czego ci serdecznie życzymy.

Pamiętaj, że uczenie się języka obcego to skomplikowany proces. Istnieje wiele technik zapamiętywania nowych słówek, nie ma jakiejś jednej, idealnej metody nauki. Musisz przyjrzeć się sobie i spróbować określić, jak najlepiej jest ci się uczyć. Mając na uwadze, że żadne słowo nie istnieje w języku samodzielnie, ucz się, zapamiętując je i stosując w zdaniach.

Spróbuj zapisywać nowo poznane słowa, np. sporządzając listę zakupów, streszczając przeczytane czy zasłyszane wiadomości, twórz ilustracje kojarzące się z danym rzeczownikiem, czytaj teksty po niemiecku, np. blogi – a może sam/-a zechcesz taki prowadzić?

Powtarzaj na głos wyrazy czy zwroty; jeśli nie masz z kim porozmawiać, mów do siebie. Możesz tworzyć krótkie historie zawierające słownictwo, które chcesz opanować. Wsłuchuj się w słowa piosenek, wychwytując sens utworu. Oglądaj filmy w wersji oryginalnej. Nie przejmuj się, jeśli nie będziesz rozumieć wszystkiego. Zapamiętanie melodii języka jest nie mniej ważne.

Podsumowując, wykorzystuj różne techniki uczenia się oraz każdą okazję do nauki. Jak mówi stara łacińska maksyma: „Repetitio est mater studiorum”, czyli „Powtarzanie jest matką nauki” – zaglądaj więc do książki systematycznie i czerp z tego radość.

 

Mamy nadzieję, że książka ta będzie ci towarzyszyć w chwilach wytchnienia, zapewniając atrakcyjną formę relaksu, i jednocześnie będzie źródłem wiedzy o niemieckim rzeczowniku.

Powodzenia w nauce języka niemieckiego!

Autorki

Najważniejsze niemieckie rzeczowniki

1. das Jahr + der Monat + die Woche + die Stunde + die Minute


das Jahr, des Jahres, die Jahre – rok
der Monat, des Monats, die Monate – miesiąc
die Woche, die Wochen – tydzień
die Stunde, die Stunden – godzina
die Minute, die Minuten – minuta

Jeśli chodzi o częstotliwość użycia, to rzeczowniki dotyczące odcinka czasu zajmują wyjątkowo wysokie miejsca. Na pierwszym miejscu króluje „das Jahr”, ale także pozostałe tu wymienione są na tej liście na bardzo wysokich miejscach. Zebrałyśmy je więc w jedną grupę, tak łatwiej zapamiętać.

Jeśli chodzi o sam „Jahr”, to najczęściej spotykane są takie połączenia wyrazów:


im Jahr(e) w roku
in diesem Jahr w tym roku
in den letzten Jahren w poprzednich latach
im vergangenen Jahr w zeszłym roku
vor zwei Jahren dwa lata temu
im nächsten Jahr w przyszłym roku
ein halbes Jahr pół roku

Dawniej gdy podawało się konkretny rok, to zawsze używało się słowa „Jahr”. Jednak obecnie coraz bardziej się od tego odchodzi i powiemy np.:


Er wurde 1963 geboren. On się urodził w 1963 roku.
Wir haben uns 2017 kennengelernt. Poznaliśmy się w 2017 roku.

ŁATWE

Den Weihnachtsbaum kauft man einmal pro Jahr. Choinkę kupuje się raz w roku.

Sie hat enorme Erfahrung: als Buchhalterin arbeitet sie schon 30 Jahre. Ma ogromne doświadczenie: od 30 lat pracuje jako księgowa.

Der Bau des berühmten Doms in Köln hat mehr als 600 Jahre gedauert. Budowa słynnej katedry w Kolonii trwała ponad 600 lat.

Im Durchschnitt verdient man hier 1000 Euro pro Monat. Średnio zarabia się tutaj 1000 euro na miesiąc.

Einmal im Monat bezahle ich meine Rechnungen. Raz na miesiąc płacę rachunki.

Der Juli ist der heißeste Monat im Jahr. Lipiec jest najgorętszym miesiącem w roku.

Hobby? Ich habe kein Hobby. Ich arbeite 80 Stunden pro Woche. Hobby? Nie mam żadnego hobby. Pracuję 80 godzin tygodniowo.

Verschieben wir es auf nächste Woche! Odłóżmy to na przyszły tydzień.

Zweimal in der Woche spielt sie Klavier. Gra na pianinie dwa razy w tygodniu.

Ich habe ein Problem. Hast du eine Stunde Zeit? Mam problem. Masz godzinę czasu?

Die Besprechung dauert schon drei Stunden. Narada trwa już trzy godziny.

Sie wohnt drei Stunden von hier entfernt. Mieszka trzy godziny drogi stąd.

Hast du eine Minute? Masz minutkę?

Es ist sieben Minuten nach zehn. Jest siedem minut po dziesiątej.

Es ist fünf Minuten vor acht. Jest pięć minut przed ósmą. / Jest za pięć ósma.

TRUDNE

Alle fünf Jahre findet eine Präsidentschaftswahl in Polen statt. Co pięć lat odbywają się w Polsce wybory prezydenckie.

Meine Tante ist 100 Jahre alt! Wir planen eine große Party für sie. Moja ciotka ma 100 lat! Planujemy dla niej wielkie przyjęcie.

Im Jahre 2012 fanden die Olympischen Spiele in London statt. W roku 2012 igrzyska olimpijskie odbyły się w Londynie.

Er plant immer auf Monate hinaus. Zawsze planuje z wyprzedzeniem na wiele miesięcy.

Am Achten dieses Monats feiert man den Internationalen Frauentag. Ósmy (dzień) tego miesiąca jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Sie ist im vierten Monat. Jest w czwartym miesiącu (ciąży).

In vier Wochen wissen wir mehr. Będziemy wiedzieć więcej za cztery tygodnie.

Unter der Woche gehe ich niemals aus. Nigdy nie wychodzę (bawić się) w ciągu tygodnia.

Alle zwei Wochen besucht sie ihre Großeltern. Co dwa tygodnie odwiedza swoich dziadków.

Wir treffen uns in einer Stunde? Einverstanden? Spotkamy się za godzinę? Zgoda?

Der Minister fordert die 35-Stunden-Woche in der Pflege. Minister wzywa do 35-godzinnego tygodnia pracy w opiece pielęgniarskiej.

Seine letzte Stunde ist gekommen. Nadeszła jego ostatnia godzina.

Sie wartet schon drei viertel Stunden. Czeka już trzy kwadranse.

Er sollte jede Minute kommen. Powinien tu być lada chwila.

Frau Fleiß kommt wie immer auf die Minute pünktlich. Pani Fleiß jak zwykle punktualna co do minuty.

Es war eine Last-Minute-Reise. To była podróż z oferty „last minute”.

CIEKAWE

Jahr: eine Periode von dreihundertfünfundsechzig Enttäuschungen. Rok: okres trzystu sześćdziesięciu pięciu rozczarowań.

Ambrose Bierce

Unkraut wächst in zwei Monaten, eine rote Rose braucht dafür ein ganzes Jahr. Chwasty rosną w dwa miesiące, czerwona róża potrzebuje na to całego roku.

Mevlana Celaleddin Rumi

Wie kommt es, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist? Jak to się dzieje, że na koniec pieniędzy zostaje tyle miesiąca?

Unbekannt

Der Unterschied zwischen einem Arbeitsplatz und einer Karriere besteht in mindestens zwanzig Stunden in der Woche. Różnica między pracą a karierą wynosi co najmniej dwadzieścia godzin tygodniowo.

Unbekannt

Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, wo wir lieben. Suma naszego życia to godziny, w których kochamy.

Wilhelm Busch

Wenn man ganz bewusst acht Stunden täglich arbeitet, kann man es dazu bringen, Chef zu werden und vierzehn Stunden täglich zu arbeiten. Jeśli całkiem świadomie pracuje się osiem godzin dziennie, można sprawić, że zostanie się szefem i będzie się pracowało czternaście godzin dziennie.

Robert Frost

Auch mit sechzig kann man noch vierzig sein – aber nur noch eine halbe Stunde am Tag. Nawet po sześćdziesiątce można jeszcze mieć czterdzieści lat, ale tylko pół godziny dziennie.

Anthony Quinn

Ihr könnt predigen, über was ihr wollt, aber predigt niemals über vierzig Minuten. Możecie głosić kazanie o czym tylko chcecie, ale nigdy dłużej niż czterdzieści minut.

Martin Luther King

2. das Mal


das Mal, des Mals, die Male – raz

„das Mal” to oczywiście rzeczownik, ale istnieje też słowo „mal”, oznaczające „razy”.

Na przykład:

Drei mal vier ist zwölf. Trzy razy cztery jest dwanaście.

noch mal – jeszcze raz

„mal” występuje też często jako tzw. partykuła modalna, tzn. słówko przekazujące emocję, a nie treść, np.:

Tomek hat sie nicht mal besucht. Tomek jej nawet nie odwiedził.

W odróżnieniu od obiektywnej, neutralnej informacji:

Tomek hat sie nicht besucht. Tomek jej nie odwiedził.

Przez dodanie „mal” uzyskujemy w tej wypowiedzi pewien stopień irytacji, zrezygnowania, generalnie niezadowolenia z zachowania Tomka.

Przejdźmy tu jednak do rzeczownika „Mal”: