Partnerstwo publiczno-prywatne w modelu koncesyjnym. Wybrane zagadnienia praktyczne

PDF
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Książka zawiera praktyczne wskazówki, jak z sukcesem zrealizować przedsięwzięcie publiczne we współpracy z inwestorem prywatnym, uwzględniając każdy etap projektu.


  W prosty sposób, operując przykładami, autorzy przedstawili:zalety partnerstwa publiczno-prywatnego w modelu koncesyjnym przy realizacji zadań publicznych,

zasady nawiązywania współpracy międzysektorowej w omawianym modelu,

przedsięwzięcia, w których model koncesji się sprawdza,

przebieg postępowania o wybór koncesjonariusza / partnera prywatnego,

najczęściej popełniane błędy w procedurach wyboru inwestora,

sposoby zabezpieczenia interesu podmiotu publicznego w umowach koncesji i PPP,

dobre praktyki rynkowe,

przykłady zapisów umownych,

sposoby łączenia szeroko rozumianego PPP z funduszami europejskimi,

zasady przygotowania projektu realizowanego w modelu koncesji i PPP w trybie koncesji.


 Adresaci:


Adresatami publikacji są przede wszystkim uczestnicy szeroko rozumianego rynku PPP, czyli przedstawiciele sektora publicznego (jednostek samorządu terytorialnego, urzędów centralnych, administracji państwowej, spółek komunalnych, SPZOZ-ów, uczelni publicznych itd.) oraz inwestorzy prywatni zainteresowani współpracą z szeroko rozumianym sektorem publicznym (przede wszystkim firmy budowlane i usługowe kooperujące z sektorem publicznym przy realizacji zadań publicznych oraz uczestnicy przetargów).

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 15 października 2021
  • ISBN: 978-83-264-8579-4
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Damian Michalak "Partnerstwo publiczno-prywatne w modelu koncesyjnym. Wybrane zagadnienia praktyczne" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę