Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwoPDF

Z serii: Monografie
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

W książce omówiono ogólne, systemowe zasady prawa administracyjnego, ich charakter i znaczenie, a także konstrukcję nadużycia prawa. Monografia uwzględnia dokonane ostatnio zmiany dotyczące m.in. prawa administracji skarbowej, oświatowego, ochrony środowiska, budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego.


 Rozważaniom poddano m.in. zasady ustrojowe, zasady materialnego prawa administracyjnego oraz zasady proceduralne w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.


 W opracowaniu przedstawiono m.in.:


konstrukcję nadużycia prawa w kontekście zasad ogólnych prawa administracyjnego,

zagadnienie zaufania do władz publicznych w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego,

zasadę sprawności, zespolenia i hierarchiczności,

instrumenty wdrażania idei dobrej administracji na gruncie zasady parlamentarnego systemu rządów,

ideę dobrej administracji,

zasadę ochrony godności człowieka i dobra człowieka,

zasady prawa żywnościowego,

zasadę wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej,

zasadę powszechnej ochrony zabytków,

zasady prawne regulujące organizowanie publicznego transportu zbiorowego,

zasadę trwałości decyzji w postępowaniach administracyjnych zintegrowanych z prawem Unii Europejskiej,

anonimizację orzeczeń sądów administracyjnych w kontekście zasady jawności postępowania sądowoadministracyjnego.
Adresaci:

 Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa, pracowników administracji publicznej, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Będzie także cennym źródłem wiedzy dla studentów i doktorantów.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 22 października 2020
  • ISBN: 978-83-8124-399-5
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Marta Woźniak "Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę