Ałuszta w dzień

Tekst
Oznacz jako przeczytane
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa
 
Już góra z piersi mgliste otrząsa chylaty1,
Rannym szumi namazem2 niwa złotokłosa,
Kłania się las i sypie z majowego włosa,
Jak z różańca chalifów3, rubin i granaty4.
Łąka w kwiatach, nad łąką latające kwiaty,
Motyle różnofarbne, niby tęczy kosa,
 
1chylat – w Turcji, Indiach, Persji suknia honorowa ofiarowywana osobie zasłużonej przez władcę. [przypis edytorski]
2namaz – modlitwa muzułmańska, którą odprawiają siedząc i bijąc pokłony. »Każdy muzułman obowiązany jest co dzień pięć takich odprawiać namazów, w godzinach oznaczonych« (Sękowski, Collectanea t. I, str. 202). [przypis redakcyjny]
3chalif – kalif; następca Mahometa, tytuł najwyższych władców świeckich i duchownych w swiecie muzułmańskim. [przypis edytorski]
4Jak z różańca chalifów, rubin i granaty – muzułmanie używają w czasie modłów różańca, który u znakomitych osób z kosztownych bywa kamieni. Granatowe i morwowe drzewa, czerwieniejące się rozkosznym owocem, są pospolite na całym brzegu południowym Krymu. [przypis autorski]